Verify translation suggestions for Czech-English:

Together with you we would like to build up the largest online dictionary in the world. Please verify suggested translations or suggest your own translation by using the comfortable entry box at the end of this page.

Verify translation suggestions:

Czech

English

05.01.2016

projevené preference

revealed preference

1

08.01.2016

ojnice {f} [autom.] [elev.]

connecting rod {noun} [autom.] [Amer.] [elev.]

1

09.01.2016

ponurý žnec {noun} [poet.]

grim reaper {o.sg.}

1

10.01.2016

smutek {m}

wistfulness {noun}

1

10.01.2016

posmutnělý {adj. m}

wistful {adj.}

1

10.01.2016

posmutněle {adv.}

wistfully {adv.}

1

10.01.2016

tepaný {adj. m}

wrought {adj.}

1

14.02.2016

brigádník / zaškolený pracovník [ind.]

stagair [ind.]

1

18.02.2016

akční nabídka [comm.]

promotional offer [comm.]

1

19.02.2016

oooooooooo {vb} [biol.] [lit.]

oooooooooo {vb} [biol.] [Ind.] [lit.] [abbr.]

1

19.02.2016

broskev {noun} [ecol.] [elev.]

peach {noun} [ecol.] [Brit.] [elev.]

2

19.02.2016

kolejiště {noun} [rail.] [tech.]

layout {noun} [rail.] [Amer.] [tech.]

1

21.02.2016

angličan

englishmen

2

21.02.2016

kabát

coat

1

22.02.2016

polohod

halfstitch [Brit.] [elev.]

1

25.02.2016

výzkumné šetření [form.]

research survey

1

25.02.2016

grafický projev

graphic expression

1

27.02.2016

kverulant

complainer

4

23.08.2016

nominační dopis {m}

nomination letter {noun}

0

26.09.2016

zobrazovací {noun}

displaying {noun}

0

26.09.2016

zobrazovací {noun}

screening {noun}

0

26.09.2016

zobrazit {vb}

to screen {vb}

4

27.09.2016

nepochopit podstatu věci

to miss the point [idiom]

1

28.09.2016

zmocnění {n} [bus.] [fig.] [ex.]

empowerment {o.sg.} [bus.] [fig.] [ex.]

0

02.10.2016

udělat žabku [phys.]

to ricochet [phys.]

0

04.10.2016

primárnost {f} [tech.]

primariness {o.sg.} [Brit.] [tech.]

0

04.10.2016

zapnout funkci {vb} [IT]

to enable a feature {vb} [IT]

9

04.10.2016

zlý {adj.}

malicious {adj.}

1

04.10.2016

nebezpečný {adj.}

malicious {adj.}

1

04.10.2016

nebezpečný software {m} [IT]

malware {noun} [IT]

1