Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Czech-English translation for "Bible"

 

"Bible" English translation

Results: 1-9 of 9

Bible {noun}

Bible {pr.n.}

Bible {pr.n.}

(Smích) Ale jde o velkou část Bible, takže jsem si říkal, že ji musím aplikovat.

(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.

Bible ve skutečnosti mluví o kognitivní psychologii, velmi primitivní kognitivní psychologii.

The Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.

Jak může být Bible na některých místech tak barbarská, a zároveň na jiných tak úžasně moudrá?

How can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?

Ve Švédsku jsme viděli pastora, který byl soudně stíhán za citování Bible.

In Sweden, we have seen a pastor prosecuted for quoting the Bible.

Měli bychom se na ni dívat jako původní záměr, jako Scaliovskou verzi Bible?

Should we view it, you know, as original intent, like a sort of a Scalia version of the Bible?

Bible {f}

good book {noun}

bible {noun}

bible {f} (also: posvátné knihy)

bible {f} (also: posvátná kniha)

scripture {noun}

Bible {noun}

Bible {pr.n.}

Bible {pr.n.}

(Smích) Ale jde o velkou část Bible, takže jsem si říkal, že ji musím aplikovat.

(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.

Bible ve skutečnosti mluví o kognitivní psychologii, velmi primitivní kognitivní psychologii.

The Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.

Jak může být Bible na některých místech tak barbarská, a zároveň na jiných tak úžasně moudrá?

How can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?

Ve Švédsku jsme viděli pastora, který byl soudně stíhán za citování Bible.

In Sweden, we have seen a pastor prosecuted for quoting the Bible.

Měli bychom se na ni dívat jako původní záměr, jako Scaliovskou verzi Bible?

Should we view it, you know, as original intent, like a sort of a Scalia version of the Bible?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Bible":

 

Similar translations

Similar translations for "Bible" in English

 

Context sentences

Context sentences for "Bible" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(HU) Podle bible dobré stromy nesou dobré ovoce a špatné stromy špatné ovoce.

(HU) According to biblical wisdom, good trees yield good fruit and bad trees yield bad fruit.

Jedna jeho třetina znovu vypráví příběhy postav z Bible, jako jsou Abraham, Mojžíš, Josef, Marie či Ježíš.

So one-third of it reprises the stories of Biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus.

Nyní potřebujeme opatření v oblasti statistik, v opačném případě bude, řečeno slovy Bible, stát naše rozhodnutí - náš dům - na písku, a my víme, že to není udržitelné.

What we need now is action on statistics, otherwise, in Biblical terms, we will build our decisions - our house - on sand, and we know that this is not sustainable.
 

Suggest new Czech to English translation

Are there any words missing in the Czech-English dictionary? Do you know of any additional translations for a specific word or phrase? Then add your Czech to English translation right here.

CzechCzech

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

More translations in the bab.la English-French dictionary.