Czech-English translation for "Bible"

CS Bible English translation

Bible {f}
bible {f}
Bible {pr.n.}
EN

ENBible Czech translation

Bible {pr.n.}
CS

CS Bible
play_circle_outline
{feminine}

Context sentences for "Bible" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Czech(HU) Podle bible dobré stromy nesou dobré ovoce a špatné stromy špatné ovoce.
(HU) According to biblical wisdom, good trees yield good fruit and bad trees yield bad fruit.
CzechJedna jeho třetina znovu vypráví příběhy postav z Bible, jako jsou Abraham, Mojžíš, Josef, Marie či Ježíš.
So one-third of it reprises the stories of Biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus.
CzechNyní potřebujeme opatření v oblasti statistik, v opačném případě bude, řečeno slovy Bible, stát naše rozhodnutí - náš dům - na písku, a my víme, že to není udržitelné.
What we need now is action on statistics, otherwise, in Biblical terms, we will build our decisions - our house - on sand, and we know that this is not sustainable.