Got time to kill?

Try our Hangman game

Czech-English translation for "spisy"

 

"spisy" English translation

Results: 1-3 of 3

spisy {noun}

spisy {m pl} (also: pilníky, soubory, záznamy)

files {pl}

Jednou takovou radou by bylo otevřít spisy represivního komunistického systému v Jugoslávii.

One such piece of advice would be to open the files of the repressive communist system in Yugoslavia.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "spisy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Není bohatý, je Afroameričan a v době spáchání trestného činu byl novinářem, jehož myšlenky a spisy byly politicky radikální.

He is not rich, he is an African American, and at the time of the offence, he was a journalist whose thoughts and writings were politically radical.

Tyto spisy mají svou váhu, nechci hovořit o podrobnostech občanskoprávní odpovědnosti majitelů lodí, ale považuji ji za velmi důležitou v souvislosti se státy vlajky.

These are not unimportant dossiers. I do not wish to delve into the details of the civil liability of shipowners, but I do consider it particularly important in the case of the flag States.
 

Suggest new Czech to English translation

Are there any words missing in the Czech-English dictionary? Do you know of any additional translations for a specific word or phrase? Then add your Czech to English translation right here.

CzechCzech

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

More translations in the bab.la Arabic-English dictionary.