Professional translators one click away

Czech-English translation for "zásuvky"

 

"zásuvky" English translation

Results: 1-21 of 32

zásuvky {noun}

zásuvky {f pl} (also: šuplíky)

drawers {pl}

Teď budou muset otevírat zásuvky jednu po druhé, aby tato rozhodnutí provedli.

They will now need to open the drawers one by one to implement these decisions.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "zásuvky" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A pak je napadlo: "No, elektřinu máme, pojďme někoho zapojit do zásuvky.

And they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.

Tento fotografický rámeček má vzadu kabel, který zapojíte do zásuvky.

And this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.

Samozřejmě musíte zkontrolovat, jestli je tiskárna zapojená do zásuvky a zapnutá.

Of course you should make sure the printer is plugged into an outlet and that it’s turned on.

Do modemu a telefonní zásuvky je správně zapojená telefonní šňůra.

The phone line is plugged correctly into the modem and the phone jack.

Zdroj televizního signálu (například z televizní antény nebo zásuvky kabelové televize).

A TV signal source (such as from a TV antenna or a cable TV jack).

Nemohli jednoduše vytrhnout kabel ze zásuvky, protože byl zašroubován v objímce uvnitř domu.

And they couldn't yank the cord out because it was screwed into a light socket inside the house.

Zapojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do zásuvky na zdi.

Plug one end of a phone cord or cable into the modem, and plug the other end into the wall jack.

Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do zásuvky na zdi.

Plug one end of a phone cord or cable into the modem, and plug the other end into the wall jack.

Ale neděláme dobrou politiku tím, že schováváme věci do zásuvky.

But you don't make good policy by hiding things in a drawer.

Zapojte napájecí kabel zařízení do zásuvky elektrické sítě.

Plug the power cable of the device into an electrical outlet.

Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do telefonní zásuvky na zdi.

Plug one end of a phone cord or cable into the modem, and plug the other end into the wall jack.

Zapojte napájecí kabel modemu do zásuvky elektrické sítě.

Plug the power cable of the modem into an electrical outlet.

Připojte napájecí kabel zařízení do elektrické zásuvky.

Plug the power cable of the device into an electrical outlet.

Strkám prsty do elektrické zásuvky nebo něco takového?

I put my fingers into the electric socket or something?

Připojte napájecí kabel modemu do elektrické zásuvky.

Plug the power cable of the modem into an electrical outlet.

Zkontrolujte funkčnost telefonní zásuvky.

Make sure that the phone jack is working.

Zapojte telefon do stejné zásuvky, kterou používáte pro připojení počítače a zkontrolujte, zda uslyšíte oznamovací tón.

Plug the telephone to the same phone jack that you use for your computer and listen for a dial tone.

Připojte směrovač do elektrické zásuvky.

Plug the router into an electrical outlet.

Připojte zařízení do elektrické zásuvky.

Plug the device into an electrical outlet.

Připojte modem do elektrické zásuvky.

Plug the modem into an electrical outlet.
 

Forum results

"zásuvky" translation - forum results

 

Suggest new Czech to English translation

Are there any words missing in the Czech-English dictionary? Do you know of any additional translations for a specific word or phrase? Then add your Czech to English translation right here.

CzechCzech

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

Moreover bab.la provides the Finnish-English dictionary for more translations.