Professional translators one click away

Danish-English translation for "af navn"

 

"af navn" English translation

Results: 1-21 of 62

af navn {adjective}

af navn {adj.} (also: ubetydelig)

nominal {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "af navn" in English

 

Context sentences

Context sentences for "af navn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Selv teoretisk forskning i effekten af handel med emissioner eksisterer kun af navn.

Even theoretical research on the effects of emissions trading exists in name only.

Jeg hedder nu som før Swoboda, og jeg er stolt af dette typisk tyske navn.

I am still called Swoboda and I am also proud of this typical German name.

ros jer af hans hellige Navn eders Hjerte glæde sig I som søger HERREN

Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.

Hr. formand, til ændringsforslag 6 i betænkningen af Garot står mit navn under ja-stemmerne.

Mr President, I am shown as voting for Amendment No 6 to Mr Garot's report.

Hvorfor skal nu vor Faders Navn udslettes af hans Slægt fordi han ingen Søn havde?

Why should the name of our father be done away from among his family, because he hath no son?

Her er det, vi ikke må nævne ved navn, " revisionen af de finansielle overslag ".

Here the thing that we are not allowed to mention is 'revision of the financial perspective. '

Jeg kendte mange af dem ved navn, og jeg sagde: " Velkommen, hr. den og den, hvordan har De det? "

The success of the election graphically illustrated the defeat of terrorism in Afghanistan.

ros jer af hans hellige Navn eders Hjerte glæde sig I som søger HERREN;

Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.

Offentligheden har ret til at vide, hvad der besluttes i dens navn og af hvem, selv om den er uenig.

If people do not understand what is happening, you cannot reproach them for rejecting it.

Vi må omsider tage fat på den uendeligt chikanøse behandling af landets navn.

We must finally take action in response to the scandalous handling of the issue of the country's name.

Vi roser os altid af Gud dit Navn vil vi love for evigt.

But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.

Vi skal sige» nej« i den menneskelige værdigheds navn og af respekt for arten og lighedsprincippet.

We must say 'no ', for the sake of human dignity, respect for the species and the principle of equality.

Det hele overvåget af et politiorgan ved navn Europol.

Everything being monitored by a police office we call Europol.

Giv dem Navn af vraget Sølv thi dem har HERREN vraget.

Reprobate silver shall men call them, because the LORD hath rejected them.

Regionalt samarbejde kan korrigere meget, som er blevet anstiftet netop i Europas navn eller af europæere.

Regional cooperation can put right many things which were done on behalf of Europe or by Europeans.

til en Jomfru som var trolovet med en Mand ved Navn Josef af Davids Hus; og Jomfruens Navn var Maria.

To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.

Kvinders kønsorganer bliver stadig lemlæstet, mennesker stenet ihjel og deres lemmer hugget af i lovens navn.

Women are still genitally mutilated, human beings stoned to death, their limbs chopped off in the name of law.

EU bør i navn af samhørighedspolitikken føre tilsyn med, at suppleringsprincippet realiseres i medlemslandene.

The EU should, in the name of cohesion, ensure that the complimentary principle takes root in Member States.

Men denne har på den anden side fordel af et godt navn, både for produktet og for hans service.

But on the other hand a good reputation will benefit him, both with respect to the product and to his service.

Måske er det et forsøg, som udelukkende er effektivt af navn, og som i bund og grund ikke har nogen reel effekt.

This endeavour could be said to be effective in theory but, in actual fact, to have no genuine impact.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

Æsop · æstetik · æstetisk · æter · ætere · æterisk · ætiologi · ætsning · ævl · af · af-navn · afbalancere · afbalanceret · afbenyttelse · afbestille · afbestilling · afbetale · afbetaling · afbilde · afbildning · afblege

Search for more words in the Indonesian-English dictionary.