Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Danish-English translation for "det"

 

"det" English translation

Results: 1-22 of 44007

det {article}

det {art.} (also: den)

the {art.}

Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?

The buying market, the selling market, the national market, the regional market?

Men det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.

However, there is no value in representing the issue as the questioner has done.

Det danske formandskab giver dernæst bekæmpelse af terrorisme højeste prioritet.

The Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.

Jeg er ganske rede til at lade hvert land bevare det system, det nu foretrækker.

I am perfectly prepared for each country to continue with the system it prefers.

Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.

The spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.

det {art.} (also: den)

it {pron.}

Jeg er ganske rede til at lade hvert land bevare det system, det nu foretrækker.

I am perfectly prepared for each country to continue with the system it prefers.

Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.

The spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.

Det vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.

It will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.

Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.

The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.

Det er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.

It is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "det" in English

 

Context sentences

Context sentences for "det" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.

We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.

Hvad der i et land betragtes som normalt, behøver ikke være det i et andet land.

What is considered normal in one country is still not normal in another country.

Andre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.

Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.

I det mindste må vi have Parlamentet involveret i disse atomaftaler i fremtiden.

At least we must have Parliament involved in these nuclear agreements in future.

Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.

This is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.

Det er et udtryk for vor vilje til at styrke det fælleseuropæiske miljøarbejde.

This is an expression of our desire to strengthen coEuropean environmental work.

For det fjerde skal vi udforske solenergien meget mere, end det hidtil er sket.

Fourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.

Det er ikke det, der nødvendigvis skal ske i en betænkning i Europa-Parlamentet.

This is not what should necessarily be happening in a European Parliament report.

Det er det, min kollega Schmid forsøger at yde et bidrag til med sin betænkning.

My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.

Det kaldes risikobegrænsning - eller af og til skadereduktion eller -minimering.

This is called risk reduction - or sometimes harm reduction or harm minimisation.

Det ville fremme en fælles europæisk-atlantisk forståelse for miljøproblemerne.

That would promote shared Euro-Atlantic understanding of environmental problems.

Det får størst chance, hvis den demokratiske kontrol med pengestrømmene er ringe.

They are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.

Fru formand - De har sagt det mange gange - dette er et meget alvorligt problem.

Madam President, you have said several times that this is a very serious problem.

Hvis man tager inflationen i betragtning, får jeg det til en reduktion på 20 %.

Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20 %.

Endvidere fastslås det, at der ved anmeldelsen af ofre forekommer diskrimination.

There is also evidence of a discriminatory response to victims reporting crime.

Det skridt har vi desværre ikke taget, hvilket jeg beklager overordentligt meget.

Unfortunately, we have missed that opportunity, something I particularly regret.

Jeg vil her råde til at tage afslappet på det tidspres, som udgår fra ansøgerne.

I would advise great composure when faced with candidates pressing for deadlines.

Jeg er blevet pebet ud for det, jeg har sagt ved offentlige møder om dødsstraf.

I have been booed for what I have said at public meetings on capital punishment.

Det er et grundlæggende spørgsmål, ikke kun et østrigsk, men også et europæisk.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

Det var simpelthen brutale terrorhandlinger, der var nøje planlagt og målrettede.

They were plainly brutal terrorist acts of a premeditated and determined nature.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: flyer, drinking bout, internal, crusade, the apple does not fall far from the tree

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Russian dictionary for more translations.