Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Danish-English translation for "et ror"

Translation

"et ror" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "et ror" in English

 

Context sentences

Context sentences for "et ror" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Sagen er jo, hr. formand, at vi har sejlet rundt uden roret hav af gode hensigter.

The fact is, Mr President, that we have been lawlessly adrift in a sea of good intentions.

Og de sloge ham på Hovedet med et Rør og spyttede på ham og faldt på Knæ og tilbade ham.

And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.

Det har uden tvivl betydning, om emissionerne måles gennem et rør eller på en kilometers afstand med et sommerfuglenet.

It does actually make a difference whether we measure emissions from a pipe or in a butterfly net a kilometre away.

Og straks løb en af dem hen og tog en Svamp og fyldte den med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke.

And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

Et Rør som bevæges hid og did af Vinden?

A reed shaken with the wind?

På grund af den økonomiske interesse er det stadig tilladt, at lastbiler kører gennem ét rør på trafikerede veje med trafik i begge retninger.

These days, tunnel piping is inserted even under flat land consisting of soft, waterlogged peaty soil, as is the case in the Netherlands.

Og der blev givet mig et Rør ligesom en Målestok med de Ord: Stå op og mål Guds Tempel og Alteret og dem som tilbede deri.

And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.

Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke og sagde: "Holdt!

And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down!

Se også Skibene endskønt de ere så store og drives af stærke Vinde drejes med et såre lidet Ror hvorhen Styrmandens Hu står.

Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.

Sagen er jo, hr. formand, at vi har sejlet rundt uden roret hav af gode hensigter.

The fact is, Mr President, that we have been lawlessly adrift in a sea of good intentions.

Placeret ved Unionens ror befinder Det Forenede Kongerige sig i en yderst god position til at levere et kraftfuldt moralsk fremstød.

At the helm of the Union, the UK is uniquely well positioned to deliver a powerful moral punch.

, jeg ønsker Dem endnu en gang velkommen og håber, De vil få et vellykket formandskab ved Europas ror.

Again, Taoiseach, I welcome you here this morning and you have my sincere good wishes for a very successful term at the helm of Europe.

Alene for Italiens vedkommende har man anslået et beløb på 30.000 milliarder lire, hvoraf 80 % medgår til den udskiftning af rør i boligerne, der skal ske i løbet af 15 år.

For Italy alone, a figure of 30 billion lire has been calculated, 80 % of which is accounted for by the replacement of piping within dwellings, to be carried out over 15 years.

Det er bl.a. rør, ruller, omviklet med flexmateriale, bagbeklædning fra selvklæbende etiketter og emballage og gavepapir, solgt som et separat produkt.

These include tubes and cylinders around which flexible material is wound, release paper of self-adhesive labels, and wrapping and gift wrapping paper sold as a separate product.

" Jeg svarede: "Jeg skuer og se der er en Lysestage helt og holdent af Guld og et Oliekar ovenpå og syv Lamper og syv Rør til Lamperne.

And I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon, and seven pipes to the seven lamps, which are upon the top thereof:.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

EST · ester · estimat · estimere · estisk · Estland · estrade · estragon · et · et-ankeromformer · et-ror · eta · etablere · etableret · etablering · etablissement · etage · etanol · etape · etårig · etc

More translations in the Chinese-English dictionary.