Got time to kill?

Try our Hangman game

Danish-English translation for "sæd"

 

"sæd" English translation

Results: 1-21 of 66

sæd {noun}

sæd {o.sg.} [vulg.]

semen {o.sg.}

Der vil ske en delvis ophævelse af forbuddet for gelatine, talg og sæd.

The ban is to be lifted on trade in gelatine, tallow and semen.

Kan De i forbindelse med tyresæd med god samvittighed forsikre mig om, at der ikke kan overføres nogen sygdom gennem denne sæd?

And with regard to bull semen, can you state with a clear conscience that no disease can be transmitted through it?

Mens videnskabsmændene manede til forsigtighed, ophævede Kommissionen eksportforbuddet for gelatine, talg og sæd fra britisk kvæg.

While scientists advised caution, the Commission lifted the ban on exports of gelatine, tallow and semen from British bulls.

Men med hensyn til sæd har jeg mine tvivl, eftersom de omtalte teknikker - sterilisering -, som navnet angiver, ville gøre den uvirksom.

But I have my doubts about semen since the measures we have heard about, such as sterilization, as the word indicates, would leave it useless.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "sæd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Når man udelukkende sørger for sin egen sikkerhed, er man ved at så sæd til krig.

When we worry just about our own security, we are sowing the seeds of war.

Men når I høre Kristus til da ere I jo Abrahams Sæd Arvinger ifølge Forjættelse.

And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.

Men han svarede og sagde: "Den som sår den gode Sæd er Menneskesønnen.

He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;

du vander dets Furer jævner knoldene bløder det med Regn velsigner dets Sæd.

Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.

Thi det er jo dog ikke Engle han tager sig af men Abrahams Sæd tager han sig af.

For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham.

imod Abraham og hans Sæd til evig Tid således som han talte til vore Fædre.

As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.

Kom Jesus Kristus i Hu oprejst fra de døde af Davids Sæd efter mit Evangelium

Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:

og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes fordi du adlød mig!

And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice!

Jeg ved at I ere Abrahams Sæd; men I søge at slå mig ihjel fordi min Tale ikke finder Rum hos eder.

I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.

til hvem der var sagt: "I Isak skal en Sæd få Navn efter dig; ".

Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:

selv skal han leve i Lykke og hans Sæd få Landet i Eje.

His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.

"Jeg lader din Sæd bestå for evigt jeg bygger din Trone fra Slægt til Slægt!

And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints!

Det er Loven om Mænd der lider af Flåd og fra hvem der går Sæd så de bliver urene derved

This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from him, and is defiled therewith;

Og Husbondens Tjenere kom til ham og sagde: Herre såede du ikke god Sæd i din Mark?

So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field?

29 i den franske version opfordres Unionen til at foretage en optælling af sæd.

Paragraph 29, in the French version, calls on the Union to ensure that sperm count surveys are carried out.

Tror du den kommer tilbage og samler din Sæd på Loen?

And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.

Du rydder bort deres Frugt af Jorden deres Sæd blandt Menneskens Børn.

For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform.

ej heller ere alle Børn fordi de ere Abrahams Sæd men: "I Isak skal en Sæd få Navn efter dig.

Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called.

bygge Huse at bo i og eje Vingårde Marker eller Sæd

Nor to build houses for us to dwell in: neither have we vineyard, nor field, nor seed:

Af eders Sæd og Vinhøst skal han tage Tiende og give sine Hofmænd og Tjenere.

And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants.
 

Suggest new Danish to English translation

Is the Danish to English translation you were looking for missing? Are you aware of any additional translations? Use the entry fields below to suggest new entries for Danish to English.

DanishDanish

Latest word suggestions by users: flyer, drinking bout, internal, crusade, the apple does not fall far from the tree

Similar words

røvhul ·  · sabbatår · Sachsen · Sacramento · sådan · sadel · sadistisk · sadle · sæbe · saed · sædcelle · sæder · sædvane · sædvaneret · sædvanlig · sædvanligvis · sæk · sækdyr · sækkepibe · sækkevogn

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.