"tilbud" English translation

DA

"tilbud" in English

DA tilbud
volume_up
{et}

  1. general
  2. law

1. general

tilbud
Forbrugerne ønsker fortsat at kunne vælge mellem mange tilbud.
The consumer wants to continue being able to choose among the widest range of offers.
Vi skal derfor alle gøre en stor indsats for, at vores tilbud bliver afbalancerede.
We must therefore all make a genuine effort to ensure that our offers are balanced.
Donorlandenes tilbud oversteg langt forventningerne forud for konferencen.
The offers made by donors exceeded by a comfortable margin the expectations at the beginning of the conference.
tilbud (also: forslag)
tilbud (also: citat)

2. law

tilbud
volume_up
tender {noun} [law]
Dermed har vi sikret, at det ikke altid kun er det billigste tilbud, der bliver antaget, men det bedste.
We have thus ensured that it will not always be the cheapest tender that is awarded the contract, but the most favourable.
Endelig henleder programmets tilbud ansøgerlandenes opmærksomhed på denne ekstra finansieringsmulighed.
Finally, the invitations to tender relating to this programme will draw the attention of candidates to this possibility of supplementary financing.
Jeg har dog mine tvivl med hensyn til, om bestemmelserne om databeskyttelse overholdes ved elektronisk afgivelse af tilbud.
I do, though, have doubts about compliance with data protection provisions when contracts are put out to tender electronically.

Context sentences for "tilbud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi skal derfor alle gøre en stor indsats for, at vores tilbud bliver afbalancerede.
We must therefore all make a genuine effort to ensure that our offers are balanced.
DanishJeg ville ønske, at De opnår, at Moskva også kommer med tilbud til sine naboer.
I would like to see you get Moscow, too, to offer its neighbours something.
DanishVi har brug for samlet at fremkomme med et klart tilbud om massiv international bistand.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
DanishAlt dette bringer os til det, som er et tilbud til Rådet og Kommissionen.
All of this leads us to make the following offer to the Council and the Commission.
DanishHvad angår tredje del, tager jeg imod Deres tilbud om at have det klar i morgen.
As regards the third part, I agree to your suggestion of clarifying the matter by tomorrow.
DanishDet står i skarp kontrast til USA ' s nylige tilbud til det sydlige Afrika.
This is in clear contrast to the recent offer from the United States to southern Africa.
DanishDerfor ses hjælpen fra vores side også som et tilbud til befolkningen dér.
That is why we look on this assistance as an offer to the people there.
DanishDet er mit håb, at Rådet og Kommissionen snarest muligt griber dette tilbud.
I would like to see the Council and the Commission seize this offer as quickly as possible.
DanishVi forventer ikke tilbud fra de mindst udviklede lande og andre svage og sårbare lande.
We do not expect offers from the least-developed and other weak and vulnerable countries.
DanishIfølge kommissær Fischler går folk efter BSE igen i stigende grad efter tilbud.
According to Commissioner Fischler, people are increasingly turning to cheap supplies once more.
DanishNår det toldfrie salg forsvinder, vil mange af disse tilbud naturligvis også forsvinde.
Of course when duty-free goes, many of these bargains will go with it.
DanishVed første øjekast er det amerikanske tilbud om markedsadgang meget ambitiøst.
At first sight, the US market access offer is indeed ambitious.
DanishDesværre har man ikke været villig til at tage imod den slags tilbud.
Unfortunately there has been no readiness to take up that kind of offer.
DanishSom jeg nævnte før, fastholder Kommissionen sit tilbud om støtte til valgprocessen.
The Commission has maintained, as I mentioned before, its offer to support the electoral process.
DanishDu er eneansvarlig for at honorere de tilbud, du måtte give via din kupon.
These agreements also apply to any third parties who create coupons on behalf of your business.
DanishHjælpen skal først og fremmest gå til skabelsen af en lokal kapacitet med mangeartede tilbud.
Aid must serve principally to create local diversified supply capacity.
DanishJeg er også glad for Deres tilbud om en indbydelse til en rundbordssamtale.
I also appreciate your offer of an invitation to a round table.
DanishDeri overlades beslutningen om et fjendtligt tilbud til aktionærerne.
It leaves the decision concerning a hostile bid to the shareholders.
DanishForbrugerne ønsker fortsat at kunne vælge mellem mange tilbud.
The consumer wants to continue being able to choose among the widest range of offers.
DanishVi støtter også Ruslands tilbud om at foretage berigelsen af uran til civile formål uden for Iran.
We also support Russia’ s offer of uranium enrichment for civil purposes outside Iran.