Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Dutch-English translation for "basiskennis"

 

"basiskennis" English translation

Results: 1-6 of 6

basiskennis {noun}

Wie geen basiskennis heeft weet ook niet waar hij verdere kennis moet zoeken.

Those who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.

Burgers dienen zich ervoor in te zetten, maar zij moeten ook een zekere basiskennis kunnen vergaren over wat er gebeurt en over de wijze waarop zij daarop invloed kunnen uitoefenen.

It requires an engagement from citizens, but they also have to be able to acquire the basic knowledge about what is going on and how to exert influence.
rudiments {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "basiskennis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wij dienen tevens te bereiken dat alle jongeren in Europa over een algemene basiskennis beschikken.

It is also important that all young people in Europe should attain a basic level of knowledge.

Ten tweede is goede basiskennis, met aandacht voor het onderscheid tussen wat wel en wat niet belangrijk is, ook in de 21ste eeuw nog het fundament van goed onderwijs.

Secondly, a sound knowledge base, which imparts important material and leaves out what is unimportant, still forms the basis for education in the twenty-first century.

Een essentieel onderdeel van deze persoonlijkheid zijn basiskennis, moreel bewustzijn, musische, creatieve, sportieve en praktische vaardigheden en een gevoel voor de eigen gezondheid.

This entails imparting fundamental knowledge, skills and competences, communicating values, and educating people in music, creative subjects, health and sport.

Dankzij deze projecten is de basiskennis, de informatie-uitwisseling en de levenskwaliteit van Alzheimerpatiënten verbeterd en hebben hun thuisverzorgers een steuntje in de rug gekregen.

These projects enhanced the knowledge base, the exchange of information, the quality of life of Alzheimer's sufferers and gave support to their informal carers.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.