Dutch-English translation for "de"

NL de English translation

volume_up
de {art.}
EN

NL de
volume_up
{article}

de (also: het, 't, den)
volume_up
the {art.}
De ontwerpresolutie van de heer de Giovanni toont ons de weg voor de komende jaren.
The Biagio De Giovanni resolution sets out a guideline for the years to come.
De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie van de groep Alstom.
The next item is the Commission statement on the situation of the Alstom Group.

Context sentences for "de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.
Mr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.
DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchJe weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?
You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchIn het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.
Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchWaar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchMijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.
Mr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.
DutchMomenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Dutchniet in de steek laten
Dutchin de buurt komen van
Dutchzich op de hoogte stellen van