Summary

Our team was informed that the translation for "eer te na" is missing.

How to write a letter in English

Dutch-English translation for "eer te na"

Translation

"eer te na" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "eer te na" in English

 

Context sentences

Context sentences for "eer te na" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Het tot elke prijs afzien van kredieten, ofwel bepaalde beleidslijnen ter discussie stellen, zou in zekere zin onze eer te na komen.

It refuses at all costs to relinquish credits, or cast doubt upon certain policies, as if it is in some way a question of honour.

Dat is onze eer te na.

Our good name is at stake here.

En ik denk dat het ook Turkije's eer te na zou moeten zijn om voor spek en bonen mee te doen, met maar een halve toezegging wat betreft de rechtsstaat.

It should also be a matter of honour for Turkey not to want to take part as a token member, having made half a pledge concerning the constitutional state.

Mijnheer de Voorzitter, ik heb onverwacht de eer na de heer Liikanen te mogen spreken.

Mr President, I have the unexpected honour of speaking after the Commissioner.

Gemeenten laten tot hun meerdere eer en glorie een ziekenhuis bouwen zonder over de doelmatigheid van die beslissing na te denken.

Local authorities build hospitals to boost their own prestige, regardless of whether the decision is really justified.

Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de eerste minister, geachte afgevaardigden, het is mij een grote eer deel te mogen nemen aan dit debat onmiddellijk na de Top van Laken.

Madam President, Prime Minister, ladies and gentlemen, I am particularly honoured to be taking part in this debate, just after the Laeken Summit.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the English-Portuguese dictionary by bab.la.