Daily language articles on LexioPhiles

Dutch-English translation for "eerwaarde"

 

"eerwaarde" English translation

Results: 1-11 of 11

eerwaarde {noun}

eerwaarde {de} (also: vader, vadertje, mijnheer pastoor)

father {noun}

De helft van de mannen hier, ook jij, vader...... en u, eerwaarde...... zijn even vurige patriotten als ik.

Half the men in this church, including you, Father...... and you, reverend...... are as ardent patriots as I.

Je zult altijd priester blijven, eerwaarde Merrin.

You will always be a priest, Father Merrin.

Sorry, eerwaarde.

Forgive me, Father.

eerwaarde {de} (also: verhevenheid, majesteit, hoogheid, statigheid)

majesty {noun}

eerwaarde {de} (also: majesteit, hoogheid)

excellency {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "eerwaarde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Eerwaarde...... wilt u een brief voor me schrijven?

Reverend...... can you write a letter for me?

De premier richtte zich niet tot de patriarch door hem ' kameraad? te noemen, maar door hem met ' eerwaarde? aan te spreken.

The Prime Minister addressed the Patriarch, not as 'Comrade ', but as 'Venerable '.

Dit is het notitieboek van eerwaarde Bayes.

This is Reverend Bayes's notebook.

In ieder geval ben ik graag bereid de zaak verder te bestuderen en te onderzoeken of sprake is van discriminatie van de eerwaarde.

Nonetheless, I would be happy to look into the matter and to investigate the reverend's case.

Eerwaarde, het zijn Engelsen.

Hell, reverend, they're Redcoats.

Het is allemaal gebaseerd op de ideeën van deze man, de eerwaarde Thomas Bayes, een statisticus en wiskundige uit de 18de eeuw.

And it all depends on the ideas of this guy, the Reverend Thomas Bayes, who was a statistician and mathematician in the 18th century.

Dat blijkt onder meer uit het schokkende getuigenis van de eerwaarde heer Herman Boon, de aalmoezenier van de luchthaven van Zaventem.

This is clear, for example, from the shocking testimony of the Reverend Herman Boon, the chaplain at Zaventem Airport.

Dat weet ik, eerwaarde.

I understand that, reverend.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-Thai dictionary.