Summary

Our team was informed that the translation for "erachter staan" is missing.

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dutch-English translation for "erachter staan"

Translation

"erachter staan" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "erachter staan" in English

 

Context sentences

Context sentences for "erachter staan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ik vind dit een uitmuntend verslag en ik hoop van harte dat het hele Parlement erachter staat.

I believe that this is an excellent report, which I hope will gain the support of Parliament as a whole.

Als we deze harmonisatie van bovenaf willen invoeren, moet de politiek erachter staan en moet zij haar sturen.

If we want this harmonization to be an upwards one, there must be a will for it, guided by political power.

Iedereen spreekt erover, iedereen staat erachter maar de resultaten ontbreken of zijn alleszins veel te licht.

Everyone talks about them, everyone supports them, but results are lacking or altogether far too insubstantial.

Wij moeten deze regels eerbiedigen, of wij erachter staan of niet, en wel net zolang totdat wij ze hebben kunnen wijzigen.

We must respect the rules, whether or not we like them, until we come to change them.

Ik sta erachter - - het is een goed voorstel - - maar wat ik niet goedvind, is dat natuurlijke straling erin is opgenomen.

I agree with it – it is a good piece of legislation – with the sole exception of the inclusion of solar radiation.

Op het blad erachter staat het vouwpatroon.

Now, this is pattern thinking.

De industrie staat erachter.

Industry is behind it.

Dit is een simulatieruimte voor juryberaadslaging. ~~~ Je kunt door die eenrichtingsspiegel heen jury-adviseurs in de ruimte erachter zien staan.

This is a jury simulation deliberation room, and you can see beyond that two-way mirror jury advisers standing in a room behind the mirror.

Men moet er toch van uitgaan dat leden die deelnemen in een eenstemmig advies niet hebben zitten slapen, maar erachter staan.

One must surely be able to assume that Members who participated in a unanimous report did not sleep through the entire proceedings but actually support it.

De Commissie bevestigt daarom - zoals gebruikelijk - dat zij elk voorstel op het terrein van de medebeslissing zal steunen, mits beide takken van de begrotingsautoriteit erachter staan.

So, as usual, the Commission confirms that it will support any proposals in the co-decided envelope, if this is agreed between two budgetary authorities.

Als de overheden niet bereid zijn zich aan dit schema te houden, zal het allemaal niet lukken, want de industrie kan zich het onderzoek niet veroorloven zonder dat de overheden erachter staan.

If there is no commitment to this scheme from the public authorities it will not happen, because the industry cannot justify the research without the commitment of public authorities.

Diegenen onder ons die het Internet elke dag gebruiken, staan niet stil bij het systeem van basisverbindingen erachter.

Those of us that use the Internet everyday take the basic plumbing behind it for granted.

Omdat de VS erachter waren gekomen dat er twee passagiers aan boord waren die op een Amerikaanse lijst met potentiële terroristen stonden.

Because the US had found that there were two passengers on board who were on a US list of potential terrorists.

Leden die naar de lounge gingen en op een bepaald moment werden opgeroepen, kwamen erachter dat ze veertig minuten in de rij moesten gaan staan.

Members who went to the lounge and were called at the appropriate moment in fact found they had to queue for 40 minutes.

En als je deze twee dingen meeweegt kom je erachter dat de relatieve verhouding hiervan 20 staat tot 1 is.

The ocean representation would have a depth to it. ~~~ And if you hefted those two things you might find that the relative scale of those is 20 to 1.

Toen ik terugging naar Detroit kwam ik erachter dat mijn milieu-neigingen niet erg populair waren binnen het bedrijf. ~~~ laat staan binnen de gehele industrie.

In fact, when I got back to Detroit, my environmental leanings weren't exactly embraced by those in my own company, and certainly by those in the industry.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

epsomzout · equator · Equatoriaal-Guinea · equipage · equipe · equivalent · er · era · eraan · erachter · erachter-staan · Erato · Eratosthenes · erbarmelijk · erbarmen · erbij · erbium · erbovenop · erbuiten · erdoor · ere

More translations in the bab.la English-Arabic dictionary.