Dutch-English translation for "geïnteresseerd"

NL geïnteresseerd English translation

NL geïnteresseerd
volume_up
{adjective}

geïnteresseerd (also: belangstellend, geïnteresseerde)
De Gemeenschap is in deze educatieve en sociale dimensie geïnteresseerd.
It is this educational and social dimension in which the Community is interested.
Met name de Litouwse regering was daarin natuurlijk in hoge mate geïnteresseerd.
The Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.
Aristoteles was daarom erg geïnteresseerd in hoe de ambachtslieden werkten.
So Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
geïnteresseerd (also: gefascineerd, geboeid, belangstellend)
geïnteresseerd (also: scherp, gretig, druk, rap)
volume_up
keen {adj.}
Ik weet dat zij zeer geïnteresseerd is in dit onderwerp.
I know she takes a keen interest in the matters we are discussing.
De VS zijn sterk geïnteresseerd in een bevriend regime, dat de continue toevoer van goedkope olie garandeert.
The USA is very keen to have a friendly regime that guarantees the continued supply of cheap oil.
De Raad stelt het op prijs dat de afgevaardigden zo geïnteresseerd zijn in de voorbereidingen die Kroatië treft voor de toetreding tot de Europese Unie.
. – The Council appreciates the keen interest that honourable Members are taking in the question of Croatia's preparations for accession.

Context sentences for "geïnteresseerd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk ben zeer geïnteresseerd in Zuid-Afrika, dat steek ik niet onder stoelen of banken.
One area of great interest for me - I make no secret of it - is South Africa.
DutchIn de wereld is Amerika, of zijn Amerikaanse kringen in wapenleveranties geïnteresseerd.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?
DutchHet heeft zich bijzonder geïnteresseerd voor het lot van de Cambodjanen.
And this House took a very special interest in the fate of the people of Cambodia.
DutchIedereen die Engels of Brits is of geïnteresseerd is in cricket weet wat een scoreboard is.
Anyone who is English or British or follows cricket knows what a scoreboard is.
DutchIk weet dat u in dit onderwerp bent geïnteresseerd en ik dank u voor uw steun aan dit project.
I know that the issue interests you and I thank you for supporting this project.
DutchMijn antwoord was: neen, ik ben niet bijzonder geïnteresseerd in octrooien.
I told her I was not and that I had no particular interest in patents.
DutchIk ben alleen geïnteresseerd in een externe eenheid die kan controleren wat de Commissie doet.
All I want is an external unit capable of monitoring what the Commission is doing.
DutchZodra het niet meer zo respectabel is, zijn we niet meer geïnteresseerd.
When banking is no longer so respectable, we lose interest in banking.
DutchJe kunt zien waarom ik niet zo geïnteresseerd ben in stijl, met zo'n kapsel.
And you can see why I'm down on style, with a haircut like that.
DutchAls burger van de Balearen ben ik hierin bijzonder geïnteresseerd.
As a citizen of the Balearic Islands I have a special interest in this.
DutchVooral in berggebieden moeten jongeren die hierin geïnteresseerd zijn een hart onder de riem krijgen.
These young people need help, especially when they operate in mountain areas.
DutchPersoonlijk moet ik u zeggen dat ik uiteraard geïnteresseerd ben in elk nieuw idee op dit gebied.
I should personally like to say that I am of course open to any new ideas on the subject.
DutchMaar Agnes bleek uiteindelijk meer geïnteresseerd in de attributen van de macht dan in haar principes.
But Agnes cared more about the trappings of power than she did principle at the end.
DutchIk doe het graag.. wetende datu zo geinteresseerd bent in de Samurai.
Just delighted to do it, with your such an interest in Samurai.
DutchDeze staten zijn immers geïnteresseerd om op een liberale markt te opereren waar ze geld kunnen verdienen.
These states clearly want to be able to operate in a liberal market and earn money.
DutchIk ben geïnteresseerd in alle verhalen en sommige achtervolgen me totdat ik ze uiteindelijk opschrijf.
All stories interest me, and some haunt me until I end up writing them.
DutchDe regering van WitRusland heeft aangegeven dat zij serieus geïnteresseerd is in een positieve oplossing.
The Belarus Government has signalled a serious interest in finding a positive solution.
DutchIk ben meer geïnteresseerd in de creatieve toepassingen hiervan.
Now, here's a simple application here -- I can draw out a curve.
DutchDe commissaris is oprecht geïnteresseerd in de zee en het milieu.
The Commissioner is known to have a major interest in the sea and in obtaining a clean environment.
DutchIk spreek hier als iemand die geïnteresseerd is in consumentenzaken.
I am speaking as someone concerned with consumer affairs.