Dutch-English translation for "gebroken"

NL gebroken English translation

gebroken {adj.}
EN
breken {het}
breken {vb}

NL gebroken
volume_up
{adjective}

gebroken (also: stuk, kapot, defect, kaduuk)
volume_up
broken {adj.}
De cultuur die gebroken was door de boete bleef gebroken toen er geen boete meer was.
The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
De ledematen van mensen, zo meldden zij, zagen eruit als gebroken bezemstelen.
People's limbs, they reported, looked like broken broomsticks.
Eenmaal bij de slachterij aangekomen heeft één op de drie kippen gebroken poten.
On arriving at the abattoir, one in three have broken feet.

Context sentences for "gebroken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij willen officieel laten vastleggen dat de Commissie deze beloften gebroken heeft.
We wish to record formally the breaking of these promises by the Commission. '
DutchHij heeft vast zijn benen gebroken tijdens de landing en toen in dit gat gevallen.
He must have broke his legs in the landing and then stumbled in this hole.
Dutch♫ de stukjes bijeenrapend♫ ♫ in de ruïne van onze gebroken geschiedenis ♫
♫ Clambering for the scraps ♫ ♫ in the shatter of us, collapsed ♫
DutchHelaas moeten wij zeggen dat dit record alweer gebroken is.
Unfortunately, we now probably have to say that this record has been beaten again.
DutchVoor al deze dingen wordt trouwens ook een lans gebroken in het ons ter stemming voorgelegde verslag.
Broadly speaking, that is what is being preached by the report that we are voting on.
DutchEn na twee uur, nadat hun ruggen waren gebroken, waren ze veranderd.
And in two hours, after their backs were broke, they were changed.
DutchHet lijkt erop dat de haaien-slachter niet alleen een haai gebroken heeft.. misschien ook wel een paar harten.
Seems The Sharkslayer not only conquered a few sharks today, but maybe a few hearts?
DutchIk heb namelijk mijn voet gebroken en dus vreesde ik dat ik het niet zou redden om mij mondeling te uiten.
I was concerned in case my fractured foot prevented me from speaking.
DutchRuwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk
Natural cork, unworked, crushed, granulated or ground; waste cork
DutchIn het compromis wordt een lans gebroken voor plattelandsontwikkeling, wat wij, de Groenen, positief onthalen.
For us Greens, the positive aspect of this compromise is that it strengthens rural development.
DutchNiemand zal die gebroken lijnen en veranderingen opmerken.
No one's going to notice those split lines and changes.
DutchEr is nu een record gebroken op een gebied waarin de ontwikkeling zo snel gaat dat records toepasselijk zijn.
We have now a record in a field in which developments come so fast that records befit it rather well.
Dutch(Gelach) Dus hebben ze die poll maar gebroken en ben ik bovenaan geëindigd.
DutchHet basisidee van strips werd dus gebroken, opnieuw en opnieuw.
And I thought, O.K., well, if that's true, is there any way, when we go beyond today's print, to somehow bring that back?
DutchIk heb een beetje met de traditie gebroken met Sherman.
And I kind of broke the mold with Sherman.
DutchIn het verslag wordt een lans gebroken voor het multilateralisme en de versterking van de rol van de VN, en terecht.
The report takes up the cause of multilateralism and strengthening the role of the UN, which is right and good.
DutchIk denk-- Ik denk dat mijn vliezen gebroken zijn.
DutchJij moet thuis zijn, gebroken van verdriet.
You should be at home, prostrate with grief.
DutchDe flarden gebroken Engels werden uitgewisseld tussen mensen met één ding gemeenschappelijk: ze begonnen opnieuw.
And the snippets of halting English were exchanged between people who had one thing in common, they were starting again.
DutchHij heeft een Europese logica gebroken.
He has put a spanner in the European works.