Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "gek worden"

 

"gek worden" English translation

Results: 1-22 of 47

gek worden {verb}

gek worden {vb} (also: flippen)

gek worden {vb} (also: dol worden)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "gek worden" in English

 

Context sentences

Context sentences for "gek worden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Weet je wat ik doe als ik denk dat ik gek word van dat opgesloten zitten?

You know what I do...... when I think I can't stand another minute of being cooped up?

Maar hetzelfde soort gekkigheid wordt ook toegepast op mensen.

But then, you can see the same kind of whimsy applied to people.

Ze zal dit wekenlang doen, tot ze geleidelijk aan gek wordt.

It'll do this for weeks, until it kind of gradually loses the plot.

En Achilles wordt gek van verdriet, woede en wraakgevoelens.

And Achilles goes mad with grief and rage and revenge, and he mutilates the body.

De mensen worden voor de gek gehouden om zo lezers of stemmen te winnen en Europa te gronde te richten.

People are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.

En hij wordt helemaal gek, hij kijkt niet eens meer links of rechts om een bemoedigend visioen te zien.

And he's freaked out. ~~~ And he won't even look left or right to see any encouraging vision.

Economen worden gek van dit soort logica, en terecht.

This kind of thinking drives economists crazy, and it should.

Ze vroeg zich af of ze gek aan het worden was, of haar geest achteruitging.

She wondered if she was going mad or losing her mind.

Omdat jij gek wordt en ik niet van plan ben mijn familie op het spel te zetten!

You fuckin ' up, and I'm not about to risk my family!

Als we geen verhalen creëren, worden we waarschijnlijk gek.

If we do not create the stories, we probably go mad.

Telkens als ze een beetje gek werd, zei hij: 'Basingstoke!' en dan zei zij: 'Basingstoke, dat is het.'

And she would be fine for a little while.

Mensen mogen niet voor gek worden versleten.

People should not be treated like fools.

Hij wil waarschijnlijk gek verklaard worden.

Probably looking for the insanity plea.

Is het dus verwonderlijk dat de koeien gek worden omdat we ze - helaas - hebben getransformeerd in vleesetende kannibalen?

Why should we be surprised if cows go mad when, sadly, they have been turned into carnivorous cannibals?

Geïnterneerden in het Engelse Belmarsh worden letterlijk gek gemaakt door voor onbepaalde tijd te worden gevangengehouden.

Internees at Belmarsh in England are literally being driven mad by indefinite incarceration.

Ik word gek of ik ga kinderen aanranden.

I'm going crazy or I'll rape children.

Ik moet toegeven, ik word er gek van.

I got to tell you, it's driving me nuts, actually.

Dus van dit ding hier word ik gek.

So this thing right here is freaking me out.

Hij creëert interessante gesprekken over realisme en nabootsing en onze drang om voor de gek gehouden te worden door goede camouflage.

So he makes these interesting conversations about realism and mimicry and our drive to be fooled by great camouflage.

Ik word gek van jullie.

You guys are driving me crazy!
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the Hindi-English dictionary.