How to write a CV in English

Dutch-English translation for "ik ben"

Translation

"ik ben" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "ik ben" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ik ben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.

I'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.

Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.

I am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.

Nogmaals, ik ben niet tegen de octrooiering van biotechnologische uitvindingen.

Let me repeat that I am not against the patenting of biotechnological inventions.

Ik ben er echter van overtuigd dat luchtvaartveiligheid een relatief begrip is.

I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.

Ik ben ervan overtuigd dat de stemming van 15 september van enorm belang wordt.

Therefore, I consider that the vote on 15 September will be enormously important.

Dat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.

That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.

Ik ben dan ook nogal verbaasd over de argumentatie die wij hier te horen krijgen.

I am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.

Ik ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.

I myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.

Hij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."

And he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."

Op een dag in bad... realiseerde ik me waarom ik voorbestemd ben voor grootheid.

I was in the bath one day...... when I realized why I was destined for greatness.

Als voormalig lid van de Commissie begrotingscontrole ben ik ook zelf schuldig.

As a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.

Daarom ben ik de heer Gonzalez Triviño bijzonder dankbaar voor zijn inspanningen.

I am therefore very appreciative of the efforts yet again of Mr González Triviño.

Vanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.

But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.

Daarom ben ik van mening dat de kritiek van collega Deprez meer dan terecht is.

That is why I believe that Mr Deprez's critical comments are more than justified.

In dat opzicht ben ik het eens met de verklaring van commissaris Ferrero-Waldner.

From this point of view, I approve the statement by Commissioner Ferrero-Waldner.

Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.

That is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.

Ik hoop dit, maar ik kan jammer genoeg niet zeggen dat ik hier overtuigd van ben.

I hope so, but unfortunately I cannot say that I am sure this will be the case.

Ik kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.

I can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.

Ik ben vastbesloten de controle- en handhavingsactiviteiten te blijven verbeteren.

I am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.

Ik ben van mening dat de Europese Unie ook haar eigen verplichtingen moet nakomen.

I am of the opinion that the European Union should has obligations of its own.
 

Forum results

"ik ben" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.