Summary

Our team was informed that the translation for "is dit iets" is missing.

How to write a CV in English

Dutch-English translation for "is dit iets"

Translation

"is dit iets" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "is dit iets" in English

 

Context sentences

Context sentences for "is dit iets" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Volgens ons is dit iets waar de Raad en de Commissie samen over moeten beslissen.

We believe this is something for the Council and the Commission to consider together.

Voor mij is dit iets uit het theater. ~~~ Daar kom ik zo nog op terug.

To me it is something from theatre, and I will get back to that a little bit later.

En dus is dit iets dat we, door onderzoek en opvoeding kunnen oplossen, geloof ik.

And so this is something that, through research and education, I believe that we can solve.

Omdat ik werk in de commerciële wereld is dit iets waarmee ik soms worstel.

Working in the commercial world, this is something that I do have to struggle with at times.

Voor mij is dit iets dat we snel en langs gemeenschappelijke weg moeten zien op te lossen.

I think that this is an issue on which we need to take joint action to find a speedy solution.

Misschien is dit iets waar de Vergadering eens over kan nadenken.

Perhaps it is something the House might reflect upon.

Is dit iets dat andere mensen kunnen doen?

Is this something that other people can do?

Misschien is dit iets unieks aan diarree.

Maybe this is something unique about diarrhea.

(Gelach) In werkelijkheid is dit iets waar ongeveer de helft van u, meer dan de helft onbekend mee is.

(Laughter) As a matter of fact, this is something that about half of you, more than half of you will not be familiar with.

En alweer is dit iets waarmee ingenieurs zeer bekend zijn, want het verwoest scheepsschroeven.

And again, this is a situation where engineers are very familiar with this phenomenon, because it destroys boat propellers.

Is dit iets waar de Commissaris aan heeft gedacht en is het wellicht verwerkt in de verbetering waarover u het nu heeft?

Is this something which the Commissioner has considered and which may perhaps be included in the improvements now being talked about?

Natuurlijk is dit iets dat wij niet alleen kunnen uitvoeren en wij hopen hiervoor de steun te krijgen van andere lid-staten.

Of course this is not something that we can act on alone and we hope we will win the support of other Member States for this approach.

Is dit iets voor je?

You like that?

Toen begon ik te denken: zijn verpleegsters de enige mensen in de wereld die dingen op deze manier mis hebben, of is dit iets meer algemeens?

And from that point on I started thinking, are the nurses the only people in the world who get things wrong in this particular decision, or is it a more general case?

Met het oog op het feit dat het land minderheden herbergt, waarvan velen van ons waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord is dit iets wat zeker tot nadenken aan moet zetten.

I find this immensely disquieting when I think that there are minorities in Russia of which many of us have probably never even heard.

Volgens mij is dit iets dat we grondig moeten bekijken, en we hebben ook behoefte aan een betere coördinatie tussen de directoraten-generaal van de Commissie rond deze kwestie.

I think we must look in detail at that problem, and we need also better coordination between DGs on this issue.

Dat is volstrekt duidelijk, en als lid van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, is dit iets dat ik moet benadrukken, terwijl ik de algehele positie van de PSE ondersteun.

That is absolutely clear and as a member of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, it is something I have to emphasise while supporting the overall PSE position.

Zo niet, dan is dit wellicht iets waar ik samen met anderen iets aan kan doen.

If not, maybe this is something that I, along with others, can do something about.

Het is duidelijk dat wij iets moeten doen aan de uitstoot van dit soort apparaten.

Obviously, we must do something about the emissions from machines of this type.

Dit is zonder enige twijfel een terrein waarop we iets van de VS kunnen opsteken.

This is undoubtedly an area in which we can learn something from the United States.
 

Forum results

"is dit iets" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

irredentist · irreëel · irreële · irrelevant · irrelevantie · Irritant · irritatie · irriteren · Irtysj · is · is-dit-iets · is-gelijkteken · isabelle · ischemie · ischias · Isfahan · Isis · Isjtar · islam · Islamabad · islamiet

In the German-English dictionary you will find more translations.