Internship offers in many countries

Dutch-English translation for "klinken"

 

"klinken" English translation

Results: 1-30 of 580

klinken {verb}

klinken [klonk|geklonken] {vb} (also: laten klinken, geluid maken, toon voortbrengen, kleppen)

De hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.

The horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.

Het mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.

It may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.

In de huidige situatie moeten wij alleen dingen zeggen die neutraal klinken.

In the current situation we do not want to say anything that does not sound neutral.

Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.

That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.

Het wil luidop gereciteerd worden, zijn muziek in het oor en op de tong laten klinken.

It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.

klinken [klonk|geklonken] {vb} (also: bellen, tokkelen, luiden, schalmen)

De geruststellingen dat dat allemaal geen probleem is, klinken steeds holler.

Assurances that there is really no problem ring ever more hollow.

Dergelijke discussies zullen echter uiterst hol blijven klinken zolang dit Parlement niet alles in het werk stelt om aan bestaande verdragsschendingen een einde te maken.

Such talk will ring exceedingly hollow if this Parliament does not first do all it can to address existing Treaty violations.

Als de titel "Zoeken naar Armillaria's dodelijke ringen" onheilspellend klinkt, dat klopt.

And if the title "Searching for Armillaria Death Rings," sounds ominous, it is.

Het is kort en bondig, zover zelfs dat het bijna nietszeggend is, maar het klinkt bekend en waar: ‘Ken uzelf’.

"Know thyself." ~~~ It's pithy almost to the point of being meaningless, but it rings familiar and true, doesn't it?

Dat geluid klinkt al zolang door de ruimte.

That song has been ringing through space for all that time.

klinken [klonk|geklonken] {vb} (also: luiden, overeenstemmen)

Ik heb gehoord dat hij klinkt als een windgong bij het voorbijlopen.

I've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.

klinken [klonk|geklonken] {vb} (also: nieten, vastklinken, vastleggen)

Zullen die ook aan elkaar geklonken worden?

Will they also be rivetted to each other?

klinken [klonk|geklonken] {vb} (also: tinkelen)

 

Similar translations

Similar translations for "klinken" in English

 

Context sentences

Context sentences for "klinken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Het mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.

It may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.

Dit klinkt misschien wat vreemd als je nog nooit over nieuwe steden hebt nagedacht.

Now this might sound preposterous to you if you've never thought about new cities.

Als ik aan de hendel draai en kracht zet, klinkt het als een blaffend hondje.

When I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.

In de huidige situatie moeten wij alleen dingen zeggen die neutraal klinken.

In the current situation we do not want to say anything that does not sound neutral.

Een verdubbeling klinkt heel goed, maar ons uitgangspunt is buitengewoon laag.

A doubling sounds very good, but we are starting from an extremely low base.

Ik zou soms willen dat die ene stem wat harmonischer en wat luider zou klinken.

I sometimes wish that this one voice were rather more harmonious and somewhat louder.

Nu hoor ik dat er een desbetreffend werkdocument komt, iets wat heel goed klinkt.

Now I hear that there is going to be such a working document, which sounds very good.

Deze notie klinkt naar mijn mening onvoldoende in het verslag Goerens door.

To my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.

Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.

That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.

Het klinkt als een simpele afweging, maar is helaas ingewikkelder dan dat.

It sounds like an easy equation, but it is unfortunately more complicated than that.

Bij sommige landen zal dat ' ja ' iets zachter, iets aarzelender klinken.

In the case of some countries, our 'yes ' will be more muted, more hesitant.

Meteen na mijn bijdrage klonk een echo hiervan door in de woorden van de commissaris.

That was echoed by the words of the Commissioner immediately following my contribution.

Lastenverdeling klinkt aantrekkelijk, maar op grond waarvan worden die lasten verdeeld?

Burden-sharing sounds a good principle but on what basis is the burden to be shared?

Sommigen van jullie zullen dit bekijken en zeggen: "Hmm, dat klinkt mooi.

Now some of you might look at this and say, "Hmm, that sounds nice, but it's Utopian."

Ze moet nog verfijnd worden, maar ze klinkt tenminste als mijzelf en niet als HAL 9000.

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.

De toon, die uit de gezamenlijke resolutie klinkt is in dit opzicht veel te eenzijdig.

In this respect, the tenor of the common resolution is far too one-sided.

Ik weet niet of dat een motie van orde was maar het klonk me als muziek in de oren.

I do not know if that was a point of order, but it was music to my ears.

De doelstelling blijft hetzelfde, maar het klinkt minder negatief en niet als een straf.

It implies the same thing, but it does not sound negative, or like a prison sentence.

Het klinkt alsof dit debat gaat over een oorlog die al enige tijd geleden bevochten is.

It sounds as if this debate is about a war that was waged some time ago.

Met die ongelijke muren en overal rotzooi klonk het eigenlijk best goed.

With all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
 

Forum results

"klinken" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the bab.la English-French dictionary.