"klinken" English translation

NL

"klinken" in English

NL klinken
volume_up
[klonk|geklonken] {verb}

klinken (also: kleppen, galmen, bellen, luiden)
De geruststellingen dat dat allemaal geen probleem is, klinken steeds holler.
Assurances that there is really no problem ring ever more hollow.
Wat nu revolutionair klinkt, zal straks zeer realistisch blijken.
What has a revolutionary ring to it now will soon seem very realistic.
Als ik u hoor zeggen u201Cwelvaart, solidariteit, veiligheidu201D, dan klinkt dat goed.
When I listen to you say ‘ prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
klinken (also: overgaan, slaan, kleppen, laten klinken)
De hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
The horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Het mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.
It may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.
klinken (also: overeenstemmen, luiden)
Ik heb gehoord dat hij klinkt als een windgong bij het voorbijlopen.
I've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
klinken (also: tinkelen)
klinken (also: vastleggen, vastklinken, nieten)

Context sentences for "klinken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
The horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
DutchHet mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.
It may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.
DutchIk zou soms willen dat die ene stem wat harmonischer en wat luider zou klinken.
I sometimes wish that this one voice were rather more harmonious and somewhat louder.
DutchDat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
DutchHet wil luidop gereciteerd worden, zijn muziek in het oor en op de tong laten klinken.
It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
DutchIn de huidige situatie moeten wij alleen dingen zeggen die neutraal klinken.
In the current situation we do not want to say anything that does not sound neutral.
DutchInderdaad, in heel wat lidstaten klinken vandaag andere geluiden dan vorig jaar.
The mood in many Member States today is quite different from last year.
DutchBij sommige landen zal dat ' ja ' iets zachter, iets aarzelender klinken.
In the case of some countries, our 'yes ' will be more muted, more hesitant.
DutchCharles Hazlewood: Jullie klinken wat meer als koeien dan als mensen.
Charles Hazlewood: Yeah, you sound a bit more like cows really than human beings.
DutchDeze gewoonte, meneer Aznar, heeft het voor u heel moeilijk gemaakt om oprecht te klinken.
This practice, Mr Aznar, has made it very difficult for you to sound sincere.
DutchEr is altijd iets -- dat hier goed kan klinken, maar niet goed daar.
There's always something -- it may sound good up there, may not be so good there.
DutchAls alle kleine spotvogels wegvliegen, klinken ze als de laatste vier dagen.
When all the little mockingbirds fly away, they're going to sound like the last four days.
DutchDat zal vele landbouwers in de Europese Unie als muziek in de oren klinken.
That will be music to the ears of many farmers in the European Union.
DutchDe geruststellingen dat dat allemaal geen probleem is, klinken steeds holler.
Assurances that there is really no problem ring ever more hollow.
DutchDat zijn twee harteschreeuwen die ik graag wil laten klinken.
These are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
DutchZo verleidelijk als het idee van controle ook mag klinken, het is een vals uitgangspunt.
Now as seductive as the idea of control sounds, it's a false premise.
DutchDie regels klinken erg interessant en we zullen ze in ons achterhoofd houden.
Those rules are very interesting and we will bear them in mind.
DutchHoe categoriek onze uitspraken ook klinken, uiteindelijk zijn het niet meer dan woorden.
But it goes no further than these words which, though forceful, are nevertheless only words.
DutchIn deze Irak-kwestie luiden de stemmen die uit de hoofdsteden klinken, totaal verschillend.
In all facets of the Iraq issue we have heard differing views from different capital cities.
DutchDit mag allemaal heel mooi klinken, het financiële plaatje is ronduit bedroevend.
This would all be very laudable, but the financial aspect of the programme is extremely disappointing.