Dutch-English translation for "krant"

NL krant English translation

krant {de}

NL krant
play_circle_outline
{de}

  1. general
  2. print

1. general

krant (also: blad, dagblad, courant, nieuwsblad)
Dit was een kop in een Engelse krant, The Guardian, nog niet zo lang geleden.
This was a headline in a U.K. newspaper, The Guardian, not that long ago.
De fundamentalisten hebben het kantoor van de krant in Peshawar in brand gestoken.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
Eén criticus voor een katholieke krant noemde het "totalitair".
One reviewer for a Roman Catholic newspaper called it "totalitarian."
krant (also: dagblad, courant)
krant (also: dagblad, courant)
U heeft in enkele vriendelijke bewoordingen iets gemeld wat u eigenlijk ook uit een krant had kunnen overschrijven.
You said a few nice friendly things that could easily have been copied from a daily paper.
Een paar dagen geleden werd in een grote Franse krant met een woordspeling opgemerkt dat het de windenergie voor de wind gaat.
A few days ago, a pun in a major French daily paper said that wind energy had the wind in its sails.
krant (also: blad)

2. print

krant (also: magazine, tijdschrift, blad, revue)
play_circle_outline
magazine {noun} [print]
Dit is iets dat ik maakte voor de krant The Guardian in Groot-Brittannië. ~~~ Ze hebben een tijdschrift dat G2 heet.
They have a magazine that they call G2.
Dit geeft u echt het plezier en de ervaring van een echte papieren tijdschrift of krant, welk ook eigenlijk een schalend medium is.
And this really gives you the joy and the good experience of reading the real paper version of a magazine or a newspaper, which is an inherently multi-scale kind of medium.
Zoals de hoge vertegenwoordiger al zei, is er in het Midden-Oosten geen sprake meer van een vredesproces, maar, zoals een krant in New York het enkele weken geleden uitdrukte, van een bloedige vete.
As the High Representative said, we do not have a Middle East peace process any more but - to use a phrase from a New York magazine a few weeks ago - a bloody feud.
krant (also: tijdschrift, blad, revue, periodiek)

Context sentences for "krant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe komen wel in de krant voor de vele verschrikkelijke dingen die ze doen.
But they get a lot of press because they do a lot of terrible things as well.
DutchPM: We zouden erop moeten wijzen dat hij samen met jou bij de krant werkt.
PM: And we should point out that he works with you as well at the paper.
DutchIk vraag altijd aan iemand die wel weet waar hij is, voor mij een krant mee te brengen.
I always ask someone who knows where the stand is to bring me one back.
DutchMaar gisteren stond er in de krant dat Heineken zich helemaal niet had teruggetrokken.
But yesterday's papers said that Heineken had not in fact pulled out.
DutchWij lezen echter dagelijks in de krant hoe snel men bij dergelijke experimenten te werk gaat.
We see in the press every day how rapidly such experiments are progressing.
DutchDe krant van vandaag in Nederland: " Tol met prijsverschillen helpt tegen files ".
Today ’ s headlines in the Netherlands read: ‘ Tolls at different levels help counter tailbacks’.
DutchIn de krant Libération staat op de frontpagina de vraag: " Wie doodt in Algerije?
Libération puts it on page one, and asks the question: ' Who is doing the killing in Algeria? '
DutchHeeft niemand in de Raad de afgelopen 25 jaar een krant opengeslagen?
Has no one in the Council been reading the paper for the last 25 years?
DutchEen andere krant noemde het een top van impasse met een façade van geforceerde glimlachen.
Another called it a summit of impasse with a facade of forced smiles.
DutchIk hoop dat deze krant nu nauwkeurig zal rapporteren wat dit voorstel wel en wat het niet beoogt.
I hope that they will record, with precision, what this proposal does and does not do.
DutchWe zijn vervolgd; de krant werd meer dan drie keer stopgezet.
We've suffered prosecution; the paper was closed down more than three times.
DutchVoor zijn artikels in die krant werd hij tot 14 jaar en 10 maand gevangenisstraf veroordeeld.
For his articles in that paper he was sentenced to imprisonment for 14 years and 10 months.
DutchVandaag wordt ons eenvoudigweg verteld wat we ook al in de krant kunnen lezen.
Today, they are simply telling us what is in the papers.
Dutch-- Gisteren las ik onderweg naar Straatsburg een Britse krant.
Commissioner, yesterday I was reading a British paper whilst I was travelling to Strasbourg.
DutchHier in de Vogezen is volgens de krant van vandaag een geval van gekkekoeienziekte aangetroffen.
According to a press report today mad cow disease has been discovered here in the Vosges region.
DutchBij het lezen van de krant van vanmorgen valt het me op hoeveel er alleen gisteren al is gezegd.
I note from this morning's papers what was said only yesterday.
DutchToen las ik in de krant in Chicago een recensie van een boek, "Wat is het leven?"
Then, in the Chicago paper, there was a review of a book called "What is Life?" by the great physicist, Schrodinger.
DutchU heeft in enkele vriendelijke bewoordingen iets gemeld wat u eigenlijk ook uit een krant had kunnen overschrijven.
You said a few nice friendly things that could easily have been copied from a daily paper.
DutchJe kan op een grafiek zien dat de krant, na jaren van stagnatie, begint te groeien, net na het herontwerpen.
You can see on a graph, after years of stagnation, the paper started to grow, just after redesign.
DutchDit was voor fotoreportages: één voor krant The Sun en één voor het tijdschrift FHM.