Search for the most beautiful word
immaterialness
jumbled

VOTE NOW

Dutch-English translation for "maand"

 

"maand" English translation

Results: 1-23 of 113

maand {noun}

maand {de}

month {noun}

Nu hebben wij het antwoord: op 15 januari, met andere woorden, volgende maand.

Now we can answer: something will come of it on 15 January, that is, next month.

Ik heb dat de afgelopen maand steeds gedaan, en dus ik ga nu verder in het Engels.

I have been doing that for the last month, so I shall now continue in English.

Bij de verkiezingen vorige maand in ons land zijn die fouten politiek afgestraft.

These mistakes were duly punished in the political arena at last month's elections.

De vergelijkbare mededeling voor het jaar 2001 is al meer dan een maand te laat.

The equivalent communication for 2001 is already more than one month overdue.

Wij verwachten u hier de komende maand, na de vakantie, opnieuw voor het vragenuur.

We look forward to seeing you next month for Question Time, after the holiday.

maand {de} [poet.]

moon {noun} [poet.]

Als jullie deze slag willen winnen, moet je binnen een maand terug zijn.

lf you want to win this battle, you must return before the next moon.

maand- {adjective}

maand- {adj.} (also: maandelijks, maandelijkse)

monthly {adj.}

De Commissie zelf publiceert de cijfers over het door haar gevoerde begrotingsbeleid iedere maand.

The Commission itself publishes its housekeeping figures monthly.

We hebben het gemakkelijk gemaakt door elke maand een kamp te organiseren waar de mensen hun kinderen konden laten inenten.

So we make it easy by organizing this monthly camp where people can get their kids immunized.

Vandaag behandelen we eindelijk een richtlijn over deze zaak, en daar heb ik de afgelopen jaren bijna iedere maand om gevraagd.

Today, we finally have before us a directive to this effect, one that I have been calling for on an almost monthly basis since then.

In 2006 is het maandelijkse handelsvolume gestaag gestegen, waarbij in een drukke maand 80 tot 100 miljoen rechten werden verhandeld.

In 2006, the monthly trading volume has increased steadily, with volumes of 80 to 100 allowances in a busy month.

De vergaderingen worden elke maand gehouden en gaan vooraf aan de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën, waaraan alle vijftien lidstaten deelnemen.

These meetings are held monthly and before the formal meetings of Ecofin which involve all fifteen Member States.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "maand" in English

 

Context sentences

Context sentences for "maand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We kunnen ervan uitgaan dat de beslissing eind deze maand zal worden genomen.

It may be assumed that the decision will be taken towards the end of June.

Vandaag maande u ons u bij de beoordeling van het verslag opnieuw tot voorzichtigheid.

You also once again sounded a note of warning today when assessing the report.

We zullen de maand december afwachten en kijken hoever deze discussie ons dan brengt.

We shall wait until December and see how far we get with this discussion.

De vorige maand heeft Polisario de laatste Marokkaanse krijgsgevangenen vrijgelaten.

In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.

Vanaf medio volgende maand komt de Paritaire Vergadering ACS-EU bijeen.

The ACP/ EU Joint Parliamentary Assembly will take place as of mid-March.

Deze keer stel ik binnen een maand voor de tweede keer eigenlijk dezelfde vraag.

Last time Council might have claimed it lacked notice of that question.

Dat hebben wij in de afgelopen maand januari gedaan en dat zullen wij ook nu doen.

We would not do it in January of this year and we will not do it now.

Ik zou graag zien dat november blijvend de maand van wisseling wordt.

I would like to see November become the permanent changeover date.

Wanneer kunnen wij een voorstel van u verwachten en kan dat nog in de maand januari?

When can we expect a proposal from you, and is it possible that that will take place in January?

Alle plaatsen zijn momenteel echter besproken tot de maand december.

The seats in the gallery are booked, as of now, until December.

De afgelopen maand september heb ik er met u eigenlijk voor de eerste keer over gesproken.

In fact, I stood before you for the first time last September.

Wij hopen daarom vol vertrouwen dat u daar, aan het eind van de maand juni, een bewijs van levert.

We trust that you will provide evidence of this at the end of June.

Ik kijk uit naar een dergelijk goed resultaat dat hopenlijk deze maand nog wordt behaald.

I will be looking forward to that kind of good result in May.

Voor ons allen begon die reis in de scheepswerven van Gdansk, halverwege de maand augustus in 1980.

For all of us, that road started in the shipyards of Gdansk in the middle of August 1980.

Een maand later kwam een vriend naar me toe en zei: "Man, luister. ~~~ Jij moèt bij dit koor komen.

And about a week later, a friend of mine came to me and said, "Listen, you've got to join choir.

Zo gaat het Europees testprogramma voor scrapie deze maand van start.

Furthermore, Argentinian meat imports have started up again.

Ik kan u bevestigen dat dit in de maand april zou gebeuren.

This will be done in April, something else I can confirm to you.

Ze zal haar programma voor de periode 2004-2009 immers al op de 26ste van deze maand voorstellen.

Accordingly, the Commission will table the programme for the period 2004-2009 as early as 26 January.

Ik heb mijn vraag ingediend in de maand juli en ik heb geduldig gewacht en naar elke vraag geluisterd.

I presented my question in July and I have been waiting and listening to every question.

Dat is vorige maand gebeurd en deze week gebeurt het weer.

That is what happened last time, and it happened this week too.
 

Forum results

"maand" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.