"maand" English translation

NL

"maand" in English

EN
EN

NL maand
volume_up
{de}

  1. general
  2. poetic

1. general

maand
volume_up
month {noun}
Deze maand de havenrichtlijn, volgende maand de " Bolkestein"-richtlijn...
This month, it is the port services directive and, next month, it will be the ‘ Bolkestein’ Directive.
Grotere pakken aan het begin van de maand, kleinere pakken aan het eind van de maand.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Dergelijke informatie wordt ten minste eenmaal per maand openbaar gemaakt.
This information will be published at least once a month.

2. poetic

maand
volume_up
moon {noun} [poet.]
Als jullie deze slag willen winnen, moet je binnen een maand terug zijn.
lf you want to win this battle, you must return before the next moon.

Context sentences for "maand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe kunnen ervan uitgaan dat de beslissing eind deze maand zal worden genomen.
It may be assumed that the decision will be taken towards the end of June.
DutchDeze keer stel ik binnen een maand voor de tweede keer eigenlijk dezelfde vraag.
Last time Council might have claimed it lacked notice of that question.
DutchDe vorige maand heeft Polisario de laatste Marokkaanse krijgsgevangenen vrijgelaten.
In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
DutchWe zullen de maand december afwachten en kijken hoever deze discussie ons dan brengt.
We shall wait until December and see how far we get with this discussion.
DutchDat hebben wij in de afgelopen maand januari gedaan en dat zullen wij ook nu doen.
We would not do it in January of this year and we will not do it now.
DutchVanaf medio volgende maand komt de Paritaire Vergadering ACS-EU bijeen.
The ACP/ EU Joint Parliamentary Assembly will take place as of mid-March.
DutchWanneer kunnen wij een voorstel van u verwachten en kan dat nog in de maand januari?
When can we expect a proposal from you, and is it possible that that will take place in January?
DutchIk zou graag zien dat november blijvend de maand van wisseling wordt.
I would like to see November become the permanent changeover date.
DutchDe afgelopen maand september heb ik er met u eigenlijk voor de eerste keer over gesproken.
In fact, I stood before you for the first time last September.
DutchVoor ons allen begon die reis in de scheepswerven van Gdansk, halverwege de maand augustus in 1980.
For all of us, that road started in the shipyards of Gdansk in the middle of August 1980.
DutchIk kijk uit naar een dergelijk goed resultaat dat hopenlijk deze maand nog wordt behaald.
I will be looking forward to that kind of good result in May.
DutchAlle plaatsen zijn momenteel echter besproken tot de maand december.
The seats in the gallery are booked, as of now, until December.
DutchIk heb mijn vraag ingediend in de maand juli en ik heb geduldig gewacht en naar elke vraag geluisterd.
I presented my question in July and I have been waiting and listening to every question.
DutchWij hopen daarom vol vertrouwen dat u daar, aan het eind van de maand juni, een bewijs van levert.
We trust that you will provide evidence of this at the end of June.
DutchZo gaat het Europees testprogramma voor scrapie deze maand van start.
Furthermore, Argentinian meat imports have started up again.
DutchEen maand later kwam een vriend naar me toe en zei: "Man, luister. ~~~ Jij moèt bij dit koor komen.
And about a week later, a friend of mine came to me and said, "Listen, you've got to join choir.
DutchNaar verwachting zal er tot de maand juli 504.000 ton aankomen van alle donoren samen.
Total shipments from all donors expected to be offloaded between now and July amount to 504 000 metric tonnes.
DutchIk kan u bevestigen dat dit in de maand april zou gebeuren.
This will be done in April, something else I can confirm to you.
DutchZe zal haar programma voor de periode 2004-2009 immers al op de 26ste van deze maand voorstellen.
Accordingly, the Commission will table the programme for the period 2004-2009 as early as 26 January.
DutchDat is vorige maand gebeurd en deze week gebeurt het weer.
That is what happened last time, and it happened this week too.