Daily language articles on LexioPhiles

Dutch-English translation for "maanden"

 

"maanden" English translation

Results: 1-21 of 188

maanden {noun}

maanden {pl}

months {pl}

We zouden onze informatie dus bijna om de twee of drie maanden moeten bijstellen.

We therefore need to review our information virtually every two or three months.

Het staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.

Unquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.

Nieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.

What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.

Deze Intergouvernementele Conferentie wordt sedert méér dan 18 maanden voorbereid.

The intergovernmental conference has been working for more than 18 months now.

Kortom, hij is verantwoordelijk voor hetgeen de komende maanden eventueel gebeurt.

In short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "maanden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Het globale plan beslaat een periode van vier maanden tot eind februari 1997.

The global plan will cover a four-month period until the end of February 1997.

Verder zijn enkele gegevens opgenomen over de eerste drie maanden van dit jaar.

The report also includes statistics about complaints up to the end of March.

De vraag is dus: wat gebeurt er gedurende deze cruciale periode van twee maanden?

So the question is: what's happening during this critical two-month period?

Na drie maanden afwezig te zijn geweest, ga je weer terug naar je oude baan.

After a three-month leave of absence, you will return at your old grade.

Ik weet dat het Parlement zich hiermee al maanden intensief bezighoudt.

I know that Parliament has been grappling tenaciously with this matter.

Na zes maanden kunnen we zien dat de tumor erop reageerde en begon weg te smelten.

But what we can see is, by month six, the tumor has responded and it's begun to melt away.

Een vier maanden oud Laysan Albatrosjong stierf met dit in zijn maag.

A four-month old Laysan Albatross chick died with this in its stomach.

Hij verwees naar wat de voorzitter van de Raad zes maanden eerder gezegd had.

He was perfectly right in what he said, and we all heard him say it.

De maanden juli en augustus geniet het Parlement vervolgens van zijn welverdiende rust.

The elections will be held in June, then we will have a well-earned rest in July and August.

In de komende maanden kunnen we even belangrijke dingen verwachten.

You will see stuff in the next month that will be just as important as this stuff.

Gedurende één of twee maanden krijgen we in Genève te maken met een technische fase.

We are going to spend a month or two on technical issues in Geneva.

We hebben een model waardoor kinderen Engels kunnen spreken en verstaan in drie maanden tijd.

We have a model by which kids can speak English and understand English in three month's time.

De komende maanden zullen bepalen of een mooie utopie werkelijkheid wordt of een droom blijft.

Not promises of smarter spending from Member States with no will to deliver it.

Dat is volkomen onmogelijk met een voorzitterschap van de Raad dat om de zes maanden wisselt.

This is impossible when the Council Presidency rotates biannually.

Maar wat ik wel kan zeggen is dat U het met een of twee maanden hebt.

But, certainly, in one month or two we can present it back to you.

Wij hebben samen gedurende een periode van zes maanden veel vergaderingen bijgewoond.

We went through many meetings together over a six-month period.

Ray Morgan: We zijn er zeven maanden lang in Hawaï mee bezig geweest .

Ray Morgan: We'd just ended a seven-month deployment of Hawaii.

De Raad heeft immers reeds twee maanden geleden een besluit genomen.

As far as I can see, however, we have been overtaken by events.

Het verslag zelf heeft slechts betrekking op de eerste achttien maanden vanaf de toetredingsdatum.

The report itself relates primarily to the first year and a half from the date of accession.

Ik ga je heup vervangen. ~~~ De wachttijd is ongeveer 18 maanden."

I'm going to replace your hip -- it's about an 18-month wait."
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the English-Thai dictionary.