"maanden" English translation

NL

"maanden" in English

EN
EN

NL maanden
volume_up
{plural}

maanden
Dus heb ik hem uit elkaar gehaald, component voor component, maanden, maanden en maanden werk.
So, I've taken it apart, component by component, months and months and months of work.
Wij hadden twaalf maanden voorgesteld, u geeft de voorkeur aan achttien maanden.
We had suggested 12 months, while you are proposing 18 months.
Deze termijn van 15 maanden kan in werkelijkheid 16 of 17 maanden bedragen.
The fifteen month deadline could in reality be extended to sixteen or seventeen months.

Context sentences for "maanden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe minimumvergoeding zou drie maanden salaris per vijf dienstjaren zijn geweest.
Minimum compensation would have been three months'salary per five years of service.
DutchHet globale plan beslaat een periode van vier maanden tot eind februari 1997.
The global plan will cover a four-month period until the end of February 1997.
DutchVerder zijn enkele gegevens opgenomen over de eerste drie maanden van dit jaar.
The report also includes statistics about complaints up to the end of March.
DutchDe vraag is dus: wat gebeurt er gedurende deze cruciale periode van twee maanden?
So the question is: what's happening during this critical two-month period?
DutchNa drie maanden afwezig te zijn geweest, ga je weer terug naar je oude baan.
After a three-month leave of absence, you will return at your old grade.
DutchNa zes maanden kunnen we zien dat de tumor erop reageerde en begon weg te smelten.
But what we can see is, by month six, the tumor has responded and it's begun to melt away.
DutchDe komende maanden zullen bepalen of een mooie utopie werkelijkheid wordt of een droom blijft.
Not promises of smarter spending from Member States with no will to deliver it.
DutchHij verwees naar wat de voorzitter van de Raad zes maanden eerder gezegd had.
He was perfectly right in what he said, and we all heard him say it.
DutchIn de komende maanden kunnen we even belangrijke dingen verwachten.
You will see stuff in the next month that will be just as important as this stuff.
DutchGedurende één of twee maanden krijgen we in Genève te maken met een technische fase.
We are going to spend a month or two on technical issues in Geneva.
DutchIk weet dat het Parlement zich hiermee al maanden intensief bezighoudt.
I know that Parliament has been grappling tenaciously with this matter.
DutchDe maanden juli en augustus geniet het Parlement vervolgens van zijn welverdiende rust.
The elections will be held in June, then we will have a well-earned rest in July and August.
DutchDit resulteerde in een compensatie van tussen de 14 en 24 maanden salaris.
This resulted in compensation of between 14 and 24 months'salary.
DutchEen vier maanden oud Laysan Albatrosjong stierf met dit in zijn maag.
A four-month old Laysan Albatross chick died with this in its stomach.
DutchWij hebben samen gedurende een periode van zes maanden veel vergaderingen bijgewoond.
We went through many meetings together over a six-month period.
DutchDe drempel van 30 maanden waarvan momenteel wordt uitgegaan lijkt te werken.
The 30-month threshold currently imposed seems to be working.
DutchDe van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat we daar iets aan moeten doen.
Last month ’ s blackouts have demonstrated that we need to do something to improve security of supply.
DutchEr moet snel worden gehandeld en niet nog eens maanden worden gediscussieerd.
We must work quickly instead of spending more time talking.
DutchMaar wat ik wel kan zeggen is dat U het met een of twee maanden hebt.
But, certainly, in one month or two we can present it back to you.
DutchWaarom zijn in de afgelopen maand meer mensen gedood dan in alle voorgaande maanden van dit conflict?
Why were more people killed last month than in any preceding month of this conflict?