Got time to kill?

Try our Hangman game

Dutch-English translation for "mond"

 

"mond" English translation

Results: 1-23 of 400

mond {noun}

mond {de} (also: muil, bek, monding, uitmonding)

mouth {noun}

Regio's waar mens en dier hebben geleden onder de epidemie van mond- en klauwzeer.

Regions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.

Er is bewijs dat de menselijke mond en tanden geleidelijk aan kleiner worden.

There is evidence that the human mouth and teeth are growing smaller all the time.

Wat hebben we geleerd van de recente voedselcrises zoals mond- en klauwzeer en BSE?

What have we learned from the recent scares such as foot-and-mouth and BSE?

Voorzitter, mond- en klauwzeer trekt een diep spoor van verdriet en machteloosheid.

Mr President, foot-and-mouth is leaving tremendous grief and helplessness in its wake.

Ik wil graag één opmerking maken over deze hele mond- en klauwzeerkwestie.

I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.

mond {de} (also: opening, gat, begin, beginfase)

opening {noun}

Democraten aller landen verenigt u.... in Cuba en jaag Castro de stuipen op het lijf, door niet alleen uw portemonnee maar ook uw mond open te doen.

Democrats of the world unite... in Cuba and give Castro a fright, by opening not only your wallet but also your mouth.

mond {de} (also: spleet, opening, gat)

aperture {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "mond" in English

 

Context sentences

Context sentences for "mond" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Bij sociale aangelegenheden durven wij ook het woord model in de mond te nemen.

We do not hesitate to talk about models when we are discussing social issues.

De heer Färm durft nu terecht het woord ' hervormingen ' in de mond te nemen.

Mr Färm now has the courage to refer to the word 'reforms ', and rightly so.

Mijns inziens lossen wij geen enkel probleem op door bondgenoten naar de mond praten.

I do not think that we resolve any problems by politically appeasing allies.

Enkelen onder hen werden gedwongen Kosovo te verlaten; anderen werd de mond gesnoerd.

Some of them have had to leave Kosovo and others have been forced to remain silent.

We moeten onze inzet voor gelijke vertegenwoordiging niet alleen met de mond belijden.

We should not merely be paying lip-service by stressing how important equality is.

Hoe kan een immigrant met zulk een laag inkomen de mond vullen van al zijn gezinsleden?

How can an immigrant with such a low income make all his relatives go hungry?

Mevrouw de Voorzitter, het woord " fraude " ligt ons allen voor in de mond, dat weet u.

Madam President, you all know that the word " fraud " forms part of our major focuses.

Het Parlement moet nu maar eens zijn mond opendoen tegenover de Raad en de Commissie.

I believe that today Parliament has something to say to the Council and the Commission.

De voorzitter van de Commissie heeft afgelopen vrijdag in Le Monde het volgende gezegd:

Last Friday, the President of the Commission had this to say to Le Monde:

De Industriecommissie spreekt meer met de mond van de producenten en wil dat niet.

The Committee on Industry voices more the views of the producers and does not want this.

Radar, radio en informatica zijn de oren en de mond van de luchtverkeersleiders.

Radar, radio and information technology are the eyes and ears of air traffic controllers.

Dit Huis heeft steeds de mond vol over een Europees tewerkstellingsbeleid.

This House is constantly talking about a European policy on employment.

Een betere manier om volksvertegenwoordigers de mond te snoeren is er niet.

There cannot be a better way of muzzling representatives of the public.

Is dit niet verbijsterend in tijden dat men de mond vol heeft van inspraak en democratie?

This is rather staggering when we are talking about participation and democracy.

U liet zich niet de mond snoeren, ook al betekende dit dat uw vonnis zou worden verlengd.

You refused to remain silent, even when that meant prolonging your sentence.

In deze laatste fase heeft het Parlement in overgrote meerderheid met één mond gesproken.

At this last stage Parliament has spoken overwhelmingly with one voice.

Deze laatsten kunnen evenwel slechts pleiten bij monde van hun vertegenwoordiger.

The latter, however, may address the Court of Justice only through their representatives.

We moeten onze steun aan deze mensen echter niet alleen met de mond belijden.

It is not, however, good enough just to pay lip service to their work.

Hoewel ik genoot toen ik jullie mond verder en verder open zag vallen.

Though I enjoyed watching your jaws drop, drop, drop, until you got it.

Het stukje kauwgom wat ik nu in mijn mond heb, kauw ik nu al 3 maanden op.

This piece of gum I'm chewing right now...... l've been working on for three months solid.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.