Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "op deze plek"

 

"op deze plek" English translation

Results: 1-21 of 41

op deze plek {adverb}

op deze plek {adv.} (also: hier, hierheen)

here {adv.}

En hier op deze plek, op dit moment, zijn we broeders en zusters, op aarde om de wereld te verbeteren.

And right here, right now, we are brothers and sisters on this planet, here to make the world a better place.

En natuurlijk Billingsgate, welbekend, was Londons vismarkt, nog actief op deze plek tot het midden van de jaren1980.

And of course Billingsgate, famously, was London's fish market, operating on-site here until the mid-1980s.

De amendementen 5, 8 en 10 over de regionale adviesraden zijn naar mijn mening, zoals ik al eerder heb gezegd, op deze plek overbodig.

Amendments Nos 5, 8 and 10 on the regional advisory councils, as I have already pointed out, are redundant here, in my view.

Het is schandalig wat een Europees commissaris hier op deze plek heeft gezegd, namelijk dat de markt bepaalt of een product goed of slecht is.

It is outrageous to hear a European Commissioner state, here before the House, that the market will decide whether a product is good or bad.

Waarom moet u er hier altijd als college, als voorzitter, met de haren bij gesleept worden om op deze plek van openbare verantwoording te verschijnen?

Why do you always have to be dragged here as a College, as a President, before the bar of public accountability?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "op deze plek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "op deze plek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Er rust een vloek...... op deze plek zoals ik nog nooit gezien heb.

There's been a curse... put on this place like none I've ever seen.

ik zei: 'Oké, ik ga naar de oude man in het dorp on te vragen: 'Wat kan ik op deze plek verbouwen?'’

And I said, "Okay, I'll go to the old man in village and say, 'What should I grow in this spot?'"

Maar er is is iets spiritueels hier op deze plek....

But the reason is something spiritual in this place.

Tot voor kort was dit mijn uitzicht. ~~~ Op deze plek, waar onze klant het naastgelegen stuk grond kocht.

Until recently, this was the view from my apartment, onto this place where our client actually bought the neighbor site.

Ook wil ik op deze plek bijzonder veel dank betuigen aan de rapporteur in eerste lezing, mevrouw Oomen-Ruijten.

I must also take this opportunity to express my sincere thanks to the rapporteur for the first reading, Mrs Oomen-Ruijten.

(Gelach) Maar kennelijk waren er geen hersenen op deze plek want de Democraten namen het voorstel aan en het werd een wet.

(Laughter) But apparently, no brains existed in this place when Democrats passed and signed this bill into law.

Mevrouw de Voorzitter, drie maanden geleden heb ik u op deze plek laten weten hoe ik over de kwestie-Milosevic denk.

Madam President, three months ago, in this very House, I had the opportunity to express my thoughts regarding Mr Milosevic.

Op deze plek zou ik de collega's willen bedanken voor hun goede, onderwerpsgerichte samenwerking in de commissie.

At this point, I would like to thank the members of the committee for their fine cooperation and their concentration on the issues.

Ik vroeg een bosbouwkundige - een hoog opgeleide, met papieren gekwalificeerde expert - en vroeg: 'Wat kan je bouwen op deze plek?'

I asked a forester -- high-powered, paper-qualified expert -- I said, "What can you build in this place?"

Dat vind ik een positief punt en ik wil op deze plek ook eens een keer bedanken al die mensen die vaak ook geheel belangeloos die NGO's in stand houden.

I think that is a good thing, and once again I must thank all the people who keep these NGOs going, often at no personal benefit to themselves.

De feiten zijn als volgt: in het koelsysteem is een scheurtje ontdekt en op deze plek is een lek ontstaan.

The facts are that a single crack in the cooling system was discovered with a leak of water, described in the Spanish press rather inappropriately as radioactive.

Ik zou daarom op deze plek alle mensen willen bedanken die met geduld, kracht, liefde en toewijding gehandicapte personen die niet zonder hulp kunnen, hebben bijgestaan.

At this point I should therefore like to thank all of those who give time, patience, energy and love and make sacrifices for those who need their help.

Ik roep de Commissie op onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar alle activiteiten op deze plek in Cumbria en ik vraag de commissaris in zijn antwoord te bevestigen dat dit zal gebeuren.

I call on the Commission to immediately initiate an examination of all activities on the Cumbria site and ask the Commissioner to give assurance to that effect in his reply.

Deze klinieken zijn de enige plek waar mensen zich op HIV/AIDS kunnen laten testen.

These clinics are the only place people can go to be tested for HIV-AIDS.

Op plek nummer 85 zit iemand die vandaag al enige foto's van deze kant van het Huis gemaakt heeft.

The person in seat number 85 has taken a number of photographs of this side of the Chamber today.

Deze in Seattle is op de plek van een parkeerplaats bij een winkelcentrum naast een nieuw busstation.

This one in Seattle is on the site of a mall parking lot adjacent to a new transit stop.

Mijn eerste ervaring met koningscobra's was in '72 op een magische plek Agumbe genaamd, in Karnataka, deze staat.

My first experience with king cobras was in '72 at a magical place called Agumbe, in Karnataka, this state.

De wijsheid van deze ouderen is niet zomaar een verzameling van verhalen over oude mensen op een of andere afgelegen plek.

The wisdom of these elders is not a mere collection of stories about old people in some remote spot.

En wat we hebben gevonden is dat als je op de juiste plek kijkt je de beweging van deze virussen naar de menselijke gemeenschappen kan zien.

And what we've found is that if you look in the right place, you can actually monitor the flow of these viruses into human populations.

Als we op zoek gaan naar deze verholen zwarte gaten in het centrum van sterrenstelsels, dan is de beste plek om te zoeken onze eigen Melkweg.

If we're going to look for these stealth black holes at the center of galaxies, the best place to look is in our own galaxy, our Milky Way.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.