Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "op terugkomen"

Translation

"op terugkomen" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "op terugkomen" in English

 

Context sentences

Context sentences for "op terugkomen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?

However, can you please now review that decision and go back to the old system?

De Commissie heeft deze eerder voorgesteld maar lijkt hier nu op teruggekomen.

The Commission put them forward before and seems now to have withdrawn from that.

In toekomstige discussies met de Groene Fractie zullen we daar zeker op terugkomen.

We will certainly revisit this theme in future discussions with the Green Group.

Tot slot wil ik nog eens terugkomen op de kwestie van de financiële vooruitzichten.

To conclude, I should like to return to the issue of the Financial Perspective.

Ik wil tevens terugkomen op het voorstel ten aanzien van het democratiefonds.

I should also like to come back to the proposal concerning a fund for democracy.

Niettemin wilde ik graag terugkomen op wat collega Cohn-Bendit heeft gezegd.

However, I would like to come back to what my colleague, Mr Cohn-Bendit said.

Ik zal niet terugkomen op de eerdere episodes waarvan wij allen op de hoogte zijn.

I shall not refer again to the previous episodes, of which we are all aware.

Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik wil graag terugkomen op Colombia.

Mr President, Commissioner, I would like to return to the subject of Columbia.

De Raad zal regelmatig terugkomen op de tenuitvoerlegging van die afspraken.

The Council will come back to the implementation of commitments regularly ’.

Mijn collega Bonino zal nog uitgebreid op de verschillende punten terugkomen.

My colleague, Mrs Bonino, will deal comprehensively with the various points of view.

Wij zijn daar in de door ons ingediende resoluties nog eens op teruggekomen.

This is an issue to which we have returned in the resolutions we have submitted.

Ik zal niet terugkomen op de voordelen die wij ervan verwachten op intern gebied.

I will not go back over the advantages we are expecting from it on an internal level.

De heer Truscott heeft u hierover ingelicht en ik zal daar dan ook niet op terugkomen.

Mr Truscott already discussed this situation and I shall not go into it here.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil even terugkomen op de kwestie van de zelfonderdrukking.

I would like to come back briefly to the question of how we practise self-repression.

Ik wil nog even terugkomen op de inschakeling van het Bureau in Macedonië.

This brings me back again to the establishment of the agency in Macedonia.

Ik wil nu terugkomen op het punt waarmee mijn collega, de heer Schnellhardt, eindigde.

I want to come now to the point with which my colleague Mr Schnellhardt concluded.

Mijnheer de Voorzitter, ik moet nog even terugkomen op wat u daarstraks heeft gezegd.

I must go back to your remark earlier, Mr President, on a point of order.

Ik wil hier eigenlijk niet terugkomen op de doelstellingen van elk van de instrumenten.

I will not go back over the objectives of each of the instruments, or not much.

Daarom zal de Commissie op dit vraagstuk terugkomen in het kader van Agenda 2000.

The Commission therefore will come back to this question in the context of Agenda 2000.

Ik zal niet terugkomen op het schandalige racisme van bepaalde verklaringen.

I will not dwell on the outrageously racist nature of certain statements.
 

Forum results

"op terugkomen" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

oosters · Oostgoot · Oostindisch · oostwaarts · Oostzee · ootmoed · ootmoedig · op · op-ed · op-en-neerspringen · op-terugkomen · opa · opaal · opaalachtig · opbellen · opbergbank · opbergen · opberghoezen · opbergkast · opbergmap · opbeuren

Even more translations in the English-Indonesian dictionary by bab.la.