Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "schepen"

 

"schepen" English translation

Results: 1-21 of 914

schepen {noun}

schepen {de} [pol.] (also: wethouder)

alderman {noun} [pol.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "schepen" in English

 

Context sentences

Context sentences for "schepen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Alleen de nieuwe schepen moeten voldoen aan artikel 14 van de richtlijn 94/57 EEG.

Only new vessels will have to comply with article 14 of Directive 94/ 57/ EC.

Die mededeling zal ook een hoofdstuk over de emissies door schepen bevatten.

That will include a chapter relating to action on emissions from maritime transport.

De grondreden is natuurlijk simpel: teveel schepen die op te weinig vis jacht maken.

The basic reason is, of course, simple: too many boats chasing too few fish.

Het is duidelijk dat we ons meer met schepen moeten gaan bezighouden dan tot nu toe.

It is therefore appropriate to step up the measures adopted in respect of shipping.

De Oost-Duitse werven bouwen echter andere schepen, zoals containerschepen.

East German yards, however, produce other types of ships such as portacontainers.

Dat vergt betere arbeidsvoorwaarden en werktijden aan boord van de schepen.

That means improvements in working conditions and working hours on board ship.

Ten tweede moeten alle schepen, onder welke vlag ze ook varen, hun afval afgeven.

Secondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.

Deze schepen bevatten niet meer toxisch materiaal dan enig ander normaal vrachtschip.

Those ships do not contain any more toxic materials than any other normal cargo ship.

Het is belangrijk dat schepen hun afval op een eenvoudige manier kwijt kunnen.

It is important that ships should easily be able to dispose of their waste.

Het gaat uiteindelijk om acht tot tien duizend schepen die sub-standard zijn.

At the end of the day, we are talking about eight to ten thousand sub-standard ships.

Daar wordt geprobeerd om te varen met wrakke schepen en onderbetaalde bemanningen.

In those areas, attempts are made to use unsound ships and underpaid crew.

Toch vergaan er gemiddeld 230 schepen per jaar, wat duizenden levens kost.

Yet on average 230 vessels are lost each year, claiming thousands of lives.

In de derde plaats moet iedereen tenminste 25% van de schepen controleren.

Thirdly, all Member States must carry out checks on at least 25 % of shipping.

Voor deze dubbelwandige tankers hebben wij veel nieuwe, veilige en goede schepen nodig.

For these double-hull tankers we shall need many good and safe new vessels.

De schepen lagen vastgesjord in de haven, en de vissers zijn veroordeeld tot nietsdoen.

The boats were tied up in the harbours and the fishermen were reduced to idleness.

Er zijn plannen om beter te omschrijven wat milieuvriendelijke schepen zijn.

There are plans to produce better definitions of what environment-friendly vessels are.

Daarentegen wordt deze zee tot op heden slechts door weinig Spaanse schepen bevist.

On the other hand, at present, Spanish vessels rarely fish in the Baltic.

Er circuleert een lijst van 144 schepen die klaar staan voor sloop in het Zuiden.

A list is currently circulating of 144 ships that are ready for scrapping in the South.

Turkije moet de Cypriotische schepen behandelen alsof het Deense of Franse schepen zijn.

Turkey must treat the Cypriot ships as if they were Danish or French ships.

Frankrijk beschikte niet over voldoende schepen om de olie op te ruimen.

France did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the bab.la English-Korean dictionary.