Dutch-English translation for "schepen"

NL schepen English translation

schepen {de}

NL schepen
play_circle_outline
{de}

1. politics

schepen (also: wethouder)

Context sentences for "schepen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchalle schepen achter zich verbranden
DutchAlleen de nieuwe schepen moeten voldoen aan artikel 14 van de richtlijn 94/57 EEG.
Only new vessels will have to comply with article 14 of Directive 94/ 57/ EC.
DutchTen tweede moeten alle schepen, onder welke vlag ze ook varen, hun afval afgeven.
Secondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
DutchDe Oost-Duitse werven bouwen echter andere schepen, zoals containerschepen.
East German yards, however, produce other types of ships such as portacontainers.
DutchDat vergt betere arbeidsvoorwaarden en werktijden aan boord van de schepen.
That means improvements in working conditions and working hours on board ship.
DutchHet is belangrijk dat schepen hun afval op een eenvoudige manier kwijt kunnen.
It is important that ships should easily be able to dispose of their waste.
DutchHet is duidelijk dat we ons meer met schepen moeten gaan bezighouden dan tot nu toe.
It is therefore appropriate to step up the measures adopted in respect of shipping.
DutchDaar wordt geprobeerd om te varen met wrakke schepen en onderbetaalde bemanningen.
In those areas, attempts are made to use unsound ships and underpaid crew.
DutchDie mededeling zal ook een hoofdstuk over de emissies door schepen bevatten.
That will include a chapter relating to action on emissions from maritime transport.
DutchDe grondreden is natuurlijk simpel: teveel schepen die op te weinig vis jacht maken.
The basic reason is, of course, simple: too many boats chasing too few fish.
DutchHet gaat uiteindelijk om acht tot tien duizend schepen die sub-standard zijn.
At the end of the day, we are talking about eight to ten thousand sub-standard ships.
DutchEr circuleert een lijst van 144 schepen die klaar staan voor sloop in het Zuiden.
A list is currently circulating of 144 ships that are ready for scrapping in the South.
DutchIn de derde plaats moet iedereen tenminste 25% van de schepen controleren.
Thirdly, all Member States must carry out checks on at least 25 % of shipping.
DutchAfgelopen winter vonden er al botsingen plaats: schepen voeren tegen elkaar aan.
There were collisions just last winter: ships crashed into one another.
DutchDe schepen lagen vastgesjord in de haven, en de vissers zijn veroordeeld tot nietsdoen.
The boats were tied up in the harbours and the fishermen were reduced to idleness.
DutchMARAD heeft gemeld dat de conditie van veel van deze schepen snel verslechtert.
MARAD has reported many of the ships to be in a deteriorating condition.
DutchDat betekent echter niet dat deze schepen geschikt zijn voor gebruik voor alle doeleinden.
However, that does not mean that these vessels are suitable for use in any area.
DutchFrankrijk beschikte niet over voldoende schepen om de olie op te ruimen.
France did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
DutchDeze schepen bevatten niet meer toxisch materiaal dan enig ander normaal vrachtschip.
Those ships do not contain any more toxic materials than any other normal cargo ship.
DutchDaarentegen wordt deze zee tot op heden slechts door weinig Spaanse schepen bevist.
On the other hand, at present, Spanish vessels rarely fish in the Baltic.