Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "sekse"

 

"sekse" English translation

Results: 1-4 of 4

sekse {noun}

sekse {de} (also: sexe, sex, seks, geslachtsdaad)

sex {noun}

Als zij kiest voor werken, moet zij beoordeeld worden op haar prestaties en niet op haar sekse.

If she chooses to work, she has to be judged according to her performance, not according to her sex.

Mijnheer Prodi, de politici in mijn land raken maar al te vaak verstrikt in conflicten met de andere sekse!

Mr Prodi, in my country politicians most often get into trouble in their brushes with the other sex!

Ik deel de mening van de Franse filosofe Elisabeth Badinter dat de staat de burgers niet tot hun sekse mag reduceren.

I share the opinion of the French philosopher Elisabeth Badinter that the state must not be allowed to reduce people to their sex.

Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.

Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.

Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.

The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.

sekse {de} (also: geslacht)

gender {noun}

Bij al deze doelstellingen moeten aan sekse gerelateerde aspecten een belangrijke rol spelen.

Gender-related aspects must feature prominently in all these goals.

Voor de wet zijn alle Irakezen gelijk, ongeacht sekse of religie.

All Iraqis are held equal before the law, regardless of gender or, indeed, of religion.

Zij gaat ons allemaal aan, ongeacht onze sekse.

It is an issue that affects us all, irrespective of our gender.

Vrouwen zijn geen minderheid en worden vaak dubbel gediscrimineerd: als lid van een minderheidsgroepering en op grond van sekse.

Women are not a minority and often suffer double discrimination as members of minority groups as well as because of their gender.

Ik denk niet dat het nodig is de aandacht te vestigen op de sekse van de afgevaardigden die in het Parlement over kwesties spreken.

I do not think it is necessary to draw attention to the gender of Members who speak on issues in this Parliament.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "sekse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vrede is een veel te zware last voor slechts één instantie, één regering of één sekse.

Peace can only be achieved if women participate fully in the peace process.

De vergaarde informatie omvat naar sekse uitgesplitste gegevens over werkgelegenheid, lonen en arbeidstijden.

The data gathered include disaggregated statistics on employment, wages and working hours for women and men.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: espoused, espoused, in a figurative sense, figuratively, final destination

Similar words

More translations in the bab.la Czech-English dictionary.