Dutch-English translation for "sekse"

NL sekse English translation

sekse {de}
EN

NL sekse
play_circle_outline
{de}

sekse (also: geslacht)
sekse (also: geslacht, geslachtsdaad, sex, seks)
Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.
Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.
Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.
The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.
De Roma-vrouw wordt immers geconfronteerd met meer vooroordelen, aangezien zij niet alleen wordt gediscrimineerd op etnische gronden, maar ook op grond van haar sekse.
The Roma woman suffers greater prejudice when she is discriminated against not just on ethnic grounds but on sex grounds also.

Context sentences for "sekse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe vergaarde informatie omvat naar sekse uitgesplitste gegevens over werkgelegenheid, lonen en arbeidstijden.
The data gathered include disaggregated statistics on employment, wages and working hours for women and men.