Internship offers abroad for English native speakers

Dutch-English translation for "server"

 

"server" English translation

Results: 1-13 of 13

server {noun}

server {de} [IT]

server {noun} [IT]

Er moet heel wat gebeuren om de server van een buitenstaander plat te leggen.

The ceiling above which an outsider's server may be closed down must be set very high.

Het Publicatieblad moet gratis op de Europa-server te raadplegen zijn.

The Official Journal should be available free of charge on the Europa server.

Een van de dingen die ik doe is mijn server logs zorgvuldig napluizen.

So one of the things that I do is I actually look through my server logs very carefully.

Hier is het laatste virus dat we vonden in een bestand genaamd Server.exe.

Here's the latest virus we've found, in a file called Server.exe.

Voordien kon " Radikal " alleen maar via deze server worden opgevraagd.

Previously, Radikal was only available on that one server.

server {noun}

server {de} [IT]

server {noun} [IT]

Er moet heel wat gebeuren om de server van een buitenstaander plat te leggen.

The ceiling above which an outsider's server may be closed down must be set very high.

Het Publicatieblad moet gratis op de Europa-server te raadplegen zijn.

The Official Journal should be available free of charge on the Europa server.

Een van de dingen die ik doe is mijn server logs zorgvuldig napluizen.

So one of the things that I do is I actually look through my server logs very carefully.

Hier is het laatste virus dat we vonden in een bestand genaamd Server.exe.

Here's the latest virus we've found, in a file called Server.exe.

Voordien kon " Radikal " alleen maar via deze server worden opgevraagd.

Previously, Radikal was only available on that one server.

to serve {verb}

to serve [served|served] {vb} (also: should, to must, to ought to, to have to)

Hij zegt dat we dichter bij de burgers moeten staan die we geacht worden te dienen.

He says that we need to get closer to the citizens we were elected to serve.

Daarom kan de mededeling als een soort richtsnoer voor de lidstaten dienen.

Thus, the communication could serve as a kind of guideline to Member States.

haar belangen en de belangen van haar burgers en van de lidstaten te dienen,

serve its interests, those of its citizens and those of the Member States,

Het is de taak van de economie om de maatschappij te dienen en niet omgekeerd.

The role of the economy is to serve society and not the other way around.

Nee, de Commissie moet de burgers dienen en niet een paar bedrijfstakken!

No, the Commission must serve its citizens and not individual industries.
to serve [served|served] {vb} (also: to abet, to aid, to help, to hand)

We moeten vredestroepen sturen om degenen in een burgeroorlog te helpen.

We should send peacekeeping troops to serve those who are facing a civil war.

We zijn bereid u daarbij te helpen, omdat we geloven dat dit goed is voor Europa.

We are prepared to help you because we believe it will serve Europe.

Deze doelstellingen zullen Rusland helpen zo snel mogelijk lid te kunnen worden van de WTO.

These aims will serve to allow Russia to join the World Trade Organisation as soon as possible.

Dat zou helpen om er een dialoog van te maken, in plaats van een geldbesparende culturele monoloog.

This would serve to make it a dialogue, rather than a money-saving cultural monologue.

Ik wil dokter worden om ze te kunnen helpen.

I want to be a doctor to serve them."
to serve [served|served] {vb} (also: to attend to)

Er is Italiaan-Chinees eten, waar ze geen gelukskoekjes serveren, maar gefrituurde gelato.

There is Italian Chinese food, where they don't have fortune cookies, so they serve fried gelato.

"Maar ze serveren het in alle Chinese restaurants in Italië."

But they serve it in all the Chinese restaurants in Italy."

Ze openen de deur, rijden met de auto, geven me massages, ze gooien tennisballen, ze koken voor me en ze serveren het eten.

They open doors, they drive my car, they massage me, they will throw tennis balls, they will cook for me and serve the food.

En we serveren ze in de kantines.

And we serve them in the cafeterias.

Hij kreeg te horen dat hij geen biefstuk meer mocht serveren die van binnen nog rauw was, omdat Brussel het serveren van kortgebakken biefstuk verboden had.

He was told that he could no longer serve underdone beef because Brussels had forbidden the serving of underdone beef.
to serve [served|served] {vb} (also: to work, to handle, to control, to wait)

Hij moet naar beneden omdat we proberen een bevolking te bedienen die leeft van één dollar per dag.

It has to be brought down because we're trying to serve populations who live on a dollar a day.

Met twee megabit kan je een paar duizend kinderen bedienen.

You can serve a couple of thousand kids with two megabits.

En daar bedienen we alle 529 kinderen van de middenbouw.

And there we serve all 529 kids in this middle school.

De universele dienst dwingt bedrijven om de hele markt te bedienen en niet de krenten uit de pap te vissen.

Universal service forces companies to serve the whole market and not hive off the best bits.

Deze zouden graag over delen van de informatie beschikken, bijvoorbeeld alleen over de regio die zij bedienen.

They would like to have selective amounts of information, for example, just for the region they serve.
to serve [served|served] {vb} [sports]
to serve [served|served] {vb} (also: to be of use)
to serve [served|served] {vb} (also: to be on duty)

... en in de tweede plaats aan de kandidaten die al hun kwaliteiten en energie als Voorzitter van dit Parlement in dienst hebben willen stellen van Europa.

... and, secondly, to the candidates who have offered their abilities and their will to serve Europe as President of this Parliament.
to serve [served|served] {vb} (also: to submit, to present, to put up sth)
to serve [served|served] {vb} (also: to be on duty)
to serve [served|served] {vb} (also: to bring up)

opdienen {vb}

to serve [served|served] {vb} (also: to dish out)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "server":

Synonyms (English) for "serve":

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the Hungarian-English dictionary.