Dutch-English translation for "spreekwoord"

NL spreekwoord English translation

NL spreekwoord
volume_up
{het}

1. linguistics

spreekwoord (also: spreuk, gezegde, zinspreuk, sententie)
volume_up
proverb {noun} [ling.]
Nog nooit was dit spreekwoord zo duidelijk van toepassing als op de kwestie van de drijfnetten.
Nowhere is this proverb better illustrated than in the case of driftnets.
Een Duits spreekwoord luidt: " De hoop sterft het laatst. "
There is a German proverb which says, " Hope is the last to die ".
Er is een spreekwoord in het Italiaans dat zegt: lachen is gezond.
There is an Italian proverb which says, literally: " laughter makes good blood ".
spreekwoord (also: spreuk, gezegde)
volume_up
saying {noun} [ling.]
Nog een spreekwoord in mijn land zegt: " Bederf een schip niet voor een duit teer ".
There is another saying in Britain: ' do not spoil the ship for a ha'p'orth of tar '.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, een spreekwoord zegt " kennis is macht ".
Mr President, ladies and gentlemen, there is a saying that goes: 'knowledge is power '.
Maar een Duits spreekwoord zegt ook: waar veel licht is, is veel schaduw.
A German saying, however, tells us that there is no light without shadow.
spreekwoord
volume_up
adage {noun} [ling.]
Er is een Latijns spreekwoord, een gezegde uit het Romeins recht, u welbekend: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, wat je zelf tot schande strekt kan je beter niet inroepen.
There is a Latin proverb, a Roman law adage I am sure you know, which goes: ' Nemo auditur propriam turpitidinem allegans ' - none shall invoke their own turpitude.

Context sentences for "spreekwoord" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVolgens een oud spreekwoord kan men niet tegelijk geven en vasthouden.
There is no point in giving with one hand and taking away with the other.
DutchOok hier geldt volgens mij het spreekwoord: waar een wil is, is een weg.
In this area too, I believe that where there is a will, there is a way.
DutchHelaas geldt dit spreekwoord ook voor al te veel Europese ondernemingen.
Unfortunately, there are far too many European companies to which this expression does not apply.
Dutch" Wie dan leeft, die dan zorgt " is een spreekwoord in mijn Nederlandse taal.
" Après moi, le déluge ' as we also say in Holland.
Dutchu201CVoorkomen is beter dan genezenu201D is een populair spreekwoord.
   ‘ Prevention is better than cure ’ is a popular idiom.
DutchHier geldt ongetwijfeld het spreekwoord: hardlopers zijn doodlopers.
As we say in my country,'slow and steady wins the race '.
DutchWie zichzelf niet serieus neemt, zo luidt een spreekwoord, wordt ook niet serieus genomen door een ander.
As they say, people who do not take themselves seriously are not taken seriously by others.
DutchDit bekende Nederlandse spreekwoord illustreert mijns inziens precies waar het in het programma SOCRATES om gaat.
This well-known [ Dutch ] expression perfectly embodies the spirit of the Socrates programme.
DutchHet is jammer dat dit voorstel pas na zovele jaren het licht ziet, maar het spreekwoord luidt " beter laat dan nooit ".
It is a shame that it has taken so long to appear but, as they say, ' better late than never '.
DutchMijnheer de Voorzitter, het Zweedse spreekwoord zegt " Een land moet men bouwen met wetten " en dat geldt ook internationaal.
Mr President, " The land shall be built with law " - a dictum which should also apply internationally.
DutchDit niet in de laatste plaats omdat de Farm Bill sterk doet denken aan het spreekwoord ' de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet '.
I say that not only because the new Farm Bill is very much a case of do as I say, not do as I do.
DutchIedereen hoopt dat dit zo spoedig mogelijk zal gebeuren, maar zoals het spreekwoord zegt: ' haastige spoed is zelden goed?.
We all want this timeframe to be as short as possible, although, as we say in Spanish, 'the sun is not hurried by early risers '.
DutchIn mijn land bestaat een spreekwoord dat zoveel betekent als: ' ieder moet zijn eigen broek ophouden '.
As we say in our country, 'every candlestick should support its candle ' and we should not all be judged equally in relation to responsibilities that are different.
DutchHoge vertegenwoordiger, commissaris, u hebt, om met een Chinees spreekwoord te spreken, het twijfelachtige geluk om in een interessante tijd te leven.
High Representative, Commissioner, you have the dubious fortune to live in interesting times, as the Chinese might say.
DutchDe heer Mastorakis heeft een Grieks spreekwoord aangehaald, ik haal nu een Latijns spreekwoord aan: errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
Mr Mastorakis has already quoted some Greek to you and I am going to quote some Latin: errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
DutchDit doet mij denken aan een Spaans spreekwoord dat ongeveer het volgende zegt: door eindeloos te streven naar verbetering loopt men het risico het goede te verliezen dat men al heeft.
As Mrs Almeida Garrett has said, all human work is perfectible and of all human works, legal texts are usually the most perfectible.