Got time to kill?

Try our Hangman game

Dutch-English translation for "spreekwoord"

 

"spreekwoord" English translation

Results: 1-23 of 32

spreekwoord {noun}

spreekwoord {het} [ling.] (also: gezegde, spreuk)

saying {noun} [ling.]

In Finland kennen wij het oude spreekwoord " een goed begin is het halve werk ".

We in Finland have an old saying that a job well conceived is a job half done.

Nog een spreekwoord in mijn land zegt: " Bederf een schip niet voor een duit teer ".

There is another saying in Britain: ' do not spoil the ship for a ha'p'orth of tar '.

Zoals het spreekwoord luidt: Navigare necesse est, vivere non est necesse.

There is of course a saying that goes, Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Maar een Duits spreekwoord zegt ook: waar veel licht is, is veel schaduw.

A German saying, however, tells us that there is no light without shadow.

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, een spreekwoord zegt " kennis is macht ".

Mr President, ladies and gentlemen, there is a saying that goes: 'knowledge is power '.

spreekwoord {het} [ling.] (also: gezegde, spreuk, sententie, zinspreuk)

proverb {noun} [ling.]

Al Gore: Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat zegt, "Als je snel wilt zijn, ga alleen.

Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.

Er is een oud Italiaans spreekwoord dat zegt: u201Chaastige spoed is zelden goedu201D.

There is an old Italian proverb that says ‘ more haste, less speed’.

Mijnheer de Voorzitter, u kent het spreekwoord: eind goed, al goed.

Mr President, there is a German proverb that says good things are worth waiting for.

Er is een spreekwoord in het Italiaans dat zegt: lachen is gezond.

There is an Italian proverb which says, literally: " laughter makes good blood ".

Nog nooit was dit spreekwoord zo duidelijk van toepassing als op de kwestie van de drijfnetten.

Nowhere is this proverb better illustrated than in the case of driftnets.

spreekwoord {het} [ling.]

adage {noun} [ling.]

Er is een Latijns spreekwoord, een gezegde uit het Romeins recht, u welbekend: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, wat je zelf tot schande strekt kan je beter niet inroepen.

There is a Latin proverb, a Roman law adage I am sure you know, which goes: ' Nemo auditur propriam turpitidinem allegans ' - none shall invoke their own turpitude.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "spreekwoord" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ook hier geldt volgens mij het spreekwoord: waar een wil is, is een weg.

In this area too, I believe that where there is a will, there is a way.

Volgens een oud spreekwoord kan men niet tegelijk geven en vasthouden.

There is no point in giving with one hand and taking away with the other.

En ik herinner me dat het spreekwoordelijke lampje ging branden.

And I remember that proverbial light going off in my head, thinking, "Wait a minute.

Helaas geldt dit spreekwoord ook voor al te veel Europese ondernemingen.

Unfortunately, there are far too many European companies to which this expression does not apply.

De Commissie van haar kant hield de spreekwoordelijke poot stijf.

The Commission, for its part, was not willing to budge an inch.

Hier geldt ongetwijfeld het spreekwoord: hardlopers zijn doodlopers.

As we say in my country,'slow and steady wins the race '.

u201CVoorkomen is beter dan genezenu201D is een populair spreekwoord.

   ‘ Prevention is better than cure ’ is a popular idiom.

Ik merk wel dat de spreekwoorden eveneens uit Spanje afkomstig zijn, zoals deze van de koe en de horens.

Clearly your metaphors also come from Spain: the bull and its horns.

Wie zichzelf niet serieus neemt, zo luidt een spreekwoord, wordt ook niet serieus genomen door een ander.

As they say, people who do not take themselves seriously are not taken seriously by others.

Denk eens aan de spreekwoordelijke " Gordel van Smaragd ", de almaar meer verscheurde Indonesische archipel.

The ever more strife-torn Indonesian archipelago is a case in point.

" Wie dan leeft, die dan zorgt " is een spreekwoord in mijn Nederlandse taal.

" Après moi, le déluge ' as we also say in Holland.

Dit bekende Nederlandse spreekwoord illustreert mijns inziens precies waar het in het programma SOCRATES om gaat.

This well-known [ Dutch ] expression perfectly embodies the spirit of the Socrates programme.

Die machines gaan de spreekwoordelijke schroothoop op.

Those machines go the proverbial junkyard.

Het is jammer dat dit voorstel pas na zovele jaren het licht ziet, maar het spreekwoord luidt " beter laat dan nooit ".

It is a shame that it has taken so long to appear but, as they say, ' better late than never '.

De spreekwoordelijke gordel van smaragd dreigt in het uiterste oosten, Papoea, en in het westen, Atjeh, af te brokkelen.

The proverbial Emerald Belt is threatening to crumble in its easternmost region, Papua, and in the west in Aceh.

Mijnheer de Voorzitter, het Zweedse spreekwoord zegt " Een land moet men bouwen met wetten " en dat geldt ook internationaal.

Mr President, " The land shall be built with law " - a dictum which should also apply internationally.

De geschiedenis heeft aangetoond dat de spreekwoordelijke hoffelijkheid van het mannelijke geslacht hier niet van toepassing is.

History has shown that men are less inclined to show their traditional chivalry in such circumstances.

Iedereen hoopt dat dit zo spoedig mogelijk zal gebeuren, maar zoals het spreekwoord zegt: ' haastige spoed is zelden goed?.

We all want this timeframe to be as short as possible, although, as we say in Spanish, 'the sun is not hurried by early risers '.

Kort gezegd is dit het spreekwoordelijke zandkorreltje dat de meest ingewikkelde machinerie tot stilstand kan brengen.

To save time, I will simply say that it is like a grain of sand that can cause the most sophisticated machine to grind to a halt.

Dit niet in de laatste plaats omdat de Farm Bill sterk doet denken aan het spreekwoord ' de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet '.

I say that not only because the new Farm Bill is very much a case of do as I say, not do as I do.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.