Got time to kill?

Try our Hangman game

Dutch-English translation for "stemgeluid"

 

"stemgeluid" English translation

Results: 1-3 of 3

stemgeluid {noun}

stemgeluid {het} (also: stem, inspraak, medezeggenschap, zeggenschap)

voice {noun}

Het bepaalt het soort stemgeluid dat je maakt.

It determines the type of voice you produce.

TH: Sorry voor mijn vreemd stemgeluid.

TH: I'm sorry about my stupid voice there.

Wij moeten een onderscheid maken tussen volk en regime en wij moeten het volk steunen en hen informatie en een onafhankelijk stemgeluid geven.

We must draw a distinction between the people and the regime, and we must support the people and we must give them information and an independent voice.

Mijnheer de Voorzitter, tot mijn spijt zal ik vanavond in dit Parlement een ietwat afwijkend stemgeluid moeten laten horen, afgezien van dat van mijn collega mevrouw Boumediene-Thiery.

Mr President, I regret that mine will be a somewhat discordant voice in this House tonight, save for that of my colleague, Mrs Boumediene-Thiery.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "stemgeluid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ze veranderen hun stemgeluid, maken het vaak veel lager.

They'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.

Het idee is dat je in een soort magisch licht stapt en je zodoende de schaduwen van je eigen stemgeluid ziet.

So the idea is you step into a kind of a magic light.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the Italian-English dictionary by bab.la.