How to write a CV in English

Dutch-English translation for "veel plezier"

 

"veel plezier" English translation

Results: 1-21 of 54

veel plezier

have fun [ex.]

Veel plezier met de boodschappen.

Have fun shopping for the baby.

Ik wens u daarbij veel plezier!

All I can say is 'Have fun! '

Veel plezier in Puerto Rico.

Have fun in Puerto Rico, man.

Veel plezier ermee.

Have fun with that.

Veel plezier.

Have fun.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "veel plezier" in English

 

Context sentences

Context sentences for "veel plezier" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mensen hebben er enorm veel plezier bij, verbinden met andere mensen terwijl ze het doen.

People have a huge amount of fun doing this, reconnecting with other people as they do it.

We maken veel plezier en ik denk dat de mensen die er werken het leuk vinden.

We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.

Mijnheer de Voorzitter, ik heb met veel plezier naar u201Ccommissarisu201D Karas geluisterd!

Mr President, it has been a delight to listen to ‘ Commissioner’ Karas!

We hebben een hogesnelheidscamera waar we veel plezier mee hadden bij het maken van het boek.

We have a very high-speed camera, which we had lots of fun with on the book.

We hebben nooit samen een artikel gepubliceerd, maar we hadden wel veel plezier.

We never published a paper together, but we did have a lot of fun.

Er staat een enorme sofa, kunnen heel wat mensen op, en we hadden er gewoon veel plezier mee.

It's got a huge couch, fits quite a few people, and basically we'd had a great time with this.

-- Het doet me veel plezier dat ik mijn fractiegenoot met dit verslag mag feliciteren.

I am delighted to congratulate my group colleague on this report.

Iedereen heeft tevens veel plezier gehad en daar is niets mis mee!

A good time was had by all as well and there is no harm in that!

Het heeft een gunstig onthaal gevonden en dat doet mij veel plezier.

It has been very well received and I am very pleased with that.

Dat is echt het geheim van ons succes: we hebben veel plezier.

That's really the secret of our success, we're having too much fun.

De inwoners van Oostende zullen met veel plezier horen als dit onderdeel wordt goedgekeurd.

The people of Ostend will welcome approval of this section.

Dit is volkomen onaanvaardbaar en ik zal u met veel plezier de resultaten van het onderzoek meedelen.

This is utterly unacceptable and I shall, of course, let you know the results of the enquiry.

De man die ik ondervroeg die ze bezit zei wel dat hij er veel plezier van heeft, dus...

The guy who I interviewed who owns them did say that he's gotten a lot of pleasure out of them, so ...

En daarna had ik veel plezier met het bouwen van vliegtuigen die mensen in hun garages konden bouwen.

And then I went in and I had a lot of fun building airplanes that people could build in their garages.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel plezier beleef aan het leren van de Franse taal!

I have to say that I am honestly enjoying learning French

Het doek waarop ik werk is beschilderd door deze auteurs, die door veel mensen met plezier gelezen worden.

The canvas upon which I work has been painted by these authors who are enjoyed by many people.

Mijnheer de Voorzitter, het doet mij bijzonder veel plezier dat ik in dit Parlement altijd weer iets kan leren.

Mr President, what I enjoy most about this House is that I am always learning new things.

Ik heb dat altijd met heel erg veel plezier gedaan.

I always did this with a great deal of pleasure.

Ik ben hem gehoorzaamheid verschuldigd en ik gehoorzaam ook met plezier omdat ik veel sympathie voor hem koester.

I must obey him and I do so with pleasure, in view of the liking I have for him.

Maar als hij niet won, als hij verloor, lachte hij en leek hij net zo veel plezier te hebben als had hij gewonnen.

But when he didn't win, when he lost, he would laugh and seem to have just as much fun as if he had won.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.