How to write a letter in English

Dutch-English translation for "velt"

Infinitive of velt: vellen
 

"velt" English translation

Results: 1-15 of 15

vellen {verb}

vellen [velde|geveld] {vb} (also: verminderen, verflauwen, afnemen, slinken)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you drop (Present)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it drops (Present)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are dropping (Present continuous)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is dropping (Present continuous)

vellen [velde|geveld] {vb} (also: schaven, stropen, ontvellen, onthuiden)

to skin {vb}

vellen [velde|geveld] {vb} (also: neerlaten, laten zakken, afdraaien, verlagen)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you lower (Present)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it lowers (Present)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are lowering (Present continuous)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is lowering (Present continuous)

vellen [velde|geveld] {vb} (also: omkeren, omvergooien, omgooien, kantelen)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you overthrow (Present)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it overthrows (Present)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are overthrowing (Present continuous)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is overthrowing (Present continuous)

vellen [velde|geveld] {vb} (also: zich ontkleden, zich uitkleden, afstropen)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you strip (Present)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it strips (Present)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are stripping (Present continuous)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is stripping (Present continuous)

vellen [velde|geveld] {vb} (also: afstropen)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you flay (Present)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it flays (Present)

jij/u (je) velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are flaying (Present continuous)

hij/zij/het velt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is flaying (Present continuous)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "velt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ik wil van bij het begin duidelijk stellen dat deze toespraak geen oordeel velt.

Now, at the outset, I want to be very clear that this speech comes with no judgments.

Derde opmerking: u velt een streng oordeel over het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Third observation: you judge very harshly the common agricultural policy.

Hij gaat in de aanval, velt politieke oordelen en is op zoek naar een zondebok.

He is making attacks, political judgments and is looking for a scapegoat.

-- Dit positieve en evenwichtige verslag velt een gunstig oordeel over het Verdrag.

This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.

De top moet ook een concreet voorstel opleveren voor een stuurgroep die een oordeel velt over het onderhouden van onze betrekkingen in de toekomst.

The summit must also produce concrete proposals for a steering group to assess the future management of our relationship.

Ik verwacht dan ook dat de leden van de Raad zo spoedig mogelijk, dus nog voor de verkiezingen, een voor het parlement positieve beslissing velt.

What I expect of the Council is that it should, as soon as possible - by which I mean before the elections - decide in favour of what Parliament demands.

Wanneer men deze beginselen overboord zet en een parlement toestaat op te treden als morele autoriteit, die een oordeel velt over rechters, komt de democratie in gevaar.

Breaking this principle and allowing a parliament to set itself up as a moral authority to judge the judges represents a danger to democracy.

De Rekenkamer velt een positief oordeel over de rekeningen, over de ontvangsten, over de betalingsverplichtingen, over de pretoetredingssteun en de administratieve uitgaven.

The Court gives a positive assurance on the accounts, on revenue, on commitments, on pre-accession aid, and on administrative expenditure.

In ieder toetredingsland wordt jaarlijks, en dat is binnenkort weer op 8 november, met heel veel spanning gekeken naar welk oordeel de Commissie velt over haar vorderingen.

Every year - and this is shortly to happen again, on 8 November - each candidate country awaits with bated breath the judgement of the Commission with regard to the progress made.
 

Forum results

"velt" translation - forum results

 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

veldslag · veldslang · veldspaat · veldteken · veldtocht · veldwachter · vele · velen · velg · velgband · vellen · velo · velociraptor · velodroom · velours · Venda · Vendataal · vendel · vendu · vendumeester · vendutie

Search for more words in the English-Esperanto dictionary.