Got time to kill?

Try our Hangman game

Dutch-English translation for "verandert"

Infinitive of verandert: veranderen
 

"verandert" English translation

Results: 1-27 of 566

veranderen {verb}

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: aanpassen, zich aanpassen, verkeren, vermaken)

jij/u (je) verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you change (Present)

hij/zij/het verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it changes (Present)

jij/u (je) verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are changing (Present continuous)

hij/zij/het verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is changing (Present continuous)

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: anders worden)

jij/u (je) verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you alter (Present)

hij/zij/het verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it alters (Present)

jij/u (je) verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are altering (Present continuous)

hij/zij/het verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is altering (Present continuous)

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: omvormen, transformeren, omtoveren, van gedaante doen veranderen)

jij/u (je) verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you transform (Present)

hij/zij/het verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it transforms (Present)

jij/u (je) verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are transforming (Present continuous)

hij/zij/het verandert (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

he/she/it is transforming (Present continuous)

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: vervellen, ruien, verharden)

to molt {vb}

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: omschakelen, overschakelen, overgaan, ruilen van plaats)

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: morfen)

to morph {vb}

veranderen [veranderde|veranderd] {vb} (also: muteren)

to mutate {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "verandert" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nu verandert de basis voor ons handelen en worden er nieuwe toepassingen verzonnen.

Now the basis of the activity is changing and the focus is on new approaches.

Als deze situatie niet verandert, komt de hele hereniging op losse schroeven.

If this situation does not change, the whole reunification will be up in the air.

Maar de wereld verandert, en verstedelijking is een grote drijfveer van alles.

The world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.

Je zult zien dat het gesprek verandert afhankelijk van wie er aan tafel zitten.

You'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.

Dat verandert evenwel niets aan het antwoord dat ik hier oorspronkelijk heb gegeven.

That does not change the context of the reply which I originally gave to Parliament.

En dan passen we TMS toe op de RTPJ en kijken hoe het morele oordeel verandert.

And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.

Het huidige, gewelddadige conflict op Europese bodem verandert daar niets aan.

The violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.

Voor wat de stemlijst betreft, de Voorzitter verandert de volgorde van stemming niet.

With regard to the list of votes, the President cannot change the order of the list.

Je ziet de plooien in de wenkbrauw en hoe de microstructuur daar verandert.

You can see the furrows in the brow and how the microstructure changes there.

Dus het verandert snel, is nergens hetzelfde, chaotisch, dubbelzinnig, onvoorspelbaar.

So, it's rapidly changing, highly diverse, chaotic, ambiguous, unpredictable.

Ook de klimaatdeskundigen bevestigen dat het weer in onze gebieden verandert.

Even the climate experts tell us that the very meteorology of our regions is changing.

Hoewel de economische realiteit verandert, moet het beleid blijkbaar behouden blijven.

Despite the fact that the economic reality is changing, policy has to remain fixed.

Mijnheer de Voorzitter, iedere dag worden we eraan herinnerd dat het milieu verandert.

Mr President, every day it is drawn to our attention that the environment is changing.

De enige plek waar collageen van structuur verandert, is op het hoornvlies van je oog.

And the only place that collagen changes its structure is in the cornea of your eye.

Als je niet goed kunt slapen verandert het leven van de mensen drastisch.

Not being able to sleep properly actually changes a person's life radically.

Je verandert dat systeem, en je kon een duidelijk effect op de kanker hebben.

You change that system, and you could have a marked effect on the cancer.

Het zit er tussenin, en wij denken dat het verandert hoe je informatie kunt gebruiken.

It's in between, and we think it changes the way information can be used.

Het is nu onze taak om in elk van de lidstaten uit te leggen wat er verandert.

It is now up to us, in each of our Member States, to explain the changes.

Dames en heren, onze samenleving verandert door de demografische ontwikkelingen.

Ladies and gentlemen, demographic developments are changing our society.

Het verschijnsel dat wij globalisering noemen verandert ons wereldbeeld, zoals u al zei.

The phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-Korean dictionary.