How to write a CV in English

Dutch-English translation for "vriendin"

 

"vriendin" English translation

Results: 1-18 of 18

vriendin {noun}

vriendin {de} (also: vriendje, vriendinnetje, vriend, maatje)

friend {noun}

Ik was met mijn vriendin Susan Meiselas, de fotografe, in de Mathare Valley sloppenwijken.

I was with my friend Susan Meiselas, the photographer, in the Mathare Valley slums.

Mijn vriendin maakte deze grote schaal klaar, en ik vroeg: "Wat is dat?"

And my friend was preparing this big bowl, and I said, "What is it?"

Grace en haar vriendin zijn op een tour in een chemische fabriek en ze nemen een koffiepauze.

So Grace and her friend are on a tour of a chemical factory, and they take a break for coffee.

Mijn vriendin Justine heeft mijn vriendin Kelly zowat afgenomen, en nu zijn ze gemeen tegen mij.

Girl 9: My friend Justine kinda took my friend Kelly, and now they're being mean to me.

De rapporteur, mijn goede vriendin mevrouw Torres Marques, heeft dat terecht benadrukt.

My good friend Mrs Torres Marques has stressed this effectively.

vriendin {de} (also: vriendinnetje)

girlfriend {noun}

Luister, kerel, het spijt me verschrikkelijk wat er met jou en je vriendin gebeurd is.

Look, man, I'm sorry as hell for what happened to you and your girlfriend.

Oh nu, een gemiste oproep, een nieuwe oproep, nieuwe vriendin misschien.

Oh now, missed call, a new call, new girlfriend maybe -- very exciting.

En zij zei: "Ik ben zijn vroegere vriendin, Maureen Stapleton, en mij is dat nooit gelukt."

And she said, "I'm his old girlfriend, Maureen Stapleton, and I could never do it."

We hadden en filmploeg, een aantal logistieke mensen bij ons, mijn vriendin, een fotograaf.

We had a film crew, a couple of logistics people with us, my girlfriend, a photographer.

Als je vriendin... wil ik dat je je leven nooit meer zo riskeert.

Speaking as your girlfriend... don't ever risk your life like that again.

vriendin {de} (also: vrijer, vrijster, minnares, minnaar)

lover {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "vriendin" in English

 

Context sentences

Context sentences for "vriendin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ze moet wel Latina zijn, want ze praat Spaans met haar vriendin.

I know it's Hispanic because she's speaking Spanish to her companion.

Niet te geloven dat jouw vriendin zo tekeer kan gaan.

I can't believe your girl can go off like that.

Je vriendin is er vandoor omdat je haar sloeg.

Your girl left because you beat the shit out of her.

Wel, mijn vriendin, zeg hallo tegen de jongens.

Well, my dear, say hello to the boys.

En dat jij geen één vriendin hebt.

I told her you didn't even have a woman here.

Ik hoorde dat je vriendin terug was.

I hear your girl's back in town.

Ik ben zo gaan denken door twee anekdotes die ik jullie wil vertellen. ~~~ Een had te maken met een vriendin die borstkanker had.

Now I've been influenced in this thinking by two anecdotes that I want to share with you.

Dat is wat mijn vriendin doet.

That's what my homegirl is doing.

Zijn vriendin bedroog hem.

His woman was unfaithful.

Van m'n vriendin afblijven.

Stay away from my girl.

Blijf van m'n vriendin af.

Stay away from my girl.

Mijnheer de Voorzitter, u heeft ons medegedeeld dat onze collega en vriendin Carmen Díez de Rivera ontslag heeft genomen als lid van het Parlement.

Mr President, you have just explained that our colleague Carmen Díez de Rivera has resigned from Parliament.

Ik heb een vriendin die net over een verschrikkelijke liefdesaffaire probeert te raken, Het is ongeveer acht maanden bezig, ze begint zich beter te voelen.

It's been about eight months, she's beginning to feel better.

Mijnheer de Voorzitter, minister, commissaris, allereerst wil ik graag mijn volledige instemming betuigen met het verslag van mijn vriendin Barbara Weiler en met het verslag van de Commissie.

Mr President, I should like to say at the outset that I fully endorse the excellent report by my colleague Barbara Weiler, and the Commission's report.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.