"wat betekent" English translation

NL

"wat betekent" in English

NL wat betekent
volume_up
[example]

Similar translations for "wat betekent" in English

wat adjective
wat adverb
wat pronoun
wat
English
betekenen verb

Context sentences for "wat betekent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen tweede: wat betekent een pluralistische bankenstructuur in de Europese Unie?
Secondly, what does a pluralist banking structure mean in the European Union?
DutchWat betekent dit nu voor de hele politieke ontwikkeling op Cyprus als zodanig?
But what does this mean for the whole political development of Cyprus as such?
DutchIn plaats van overschreden staat er bereikt, wat het tegenovergestelde betekent.
In place of the word 'exceeded ' it says 'reached ', which is the opposite.
DutchDesondanks ziet onze cultuur grotendeels nog niet onder ogen wat dit betekent.
And yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means.
DutchEn dus wil ik u vandaag een paar voorbeelden voorstellen van wat dit betekent.
And so today, I would like to present to you a few examples of what this represents.
DutchWanneer jullie deze industrie-term horen: een 'doorbraakhit', wat betekent dat?
When you guys hear this industry term, a breakout hit, what does that mean?
DutchWat betekent de Grondwet bijvoorbeeld voor het Deense protocol inzake zomerhuisjes?
What would the Constitution mean, for example, for the Danish summer house protocol?
DutchWat betekent dat dit hetgene is wat je zou zien als je zou duiken met een onderzeeër.
Which means that really is what you would see if you took a dive in a submersible.
DutchEn bovendien hebben ze de morele vaardigheid om uit te zoeken wat "goed doen" betekent.
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
DutchWat betekent het voor een ding om te vibreren en niet te vibreren tegelijkertijd?
What does it mean for one thing to be both vibrating and not vibrating at the same time?
DutchJullie weten wat dat betekent... ~~~ verdoofd voor de rest van zijn leven.'
And you know about that, just essentially in a stupor the rest of his life."
DutchDe Raad verwierp dit idee, wat niet betekent dat het idee daarom verkeerd is.
The Council rejected the idea, but that does not mean there is anything wrong with it.
DutchWat betekent integrale bescherming van de menselijke waardigheid in de praktijk?
What does unconditional protection for human dignity mean in practice?
DutchWat betekent deze wetgeving voor de consumenten, de mensen die ermee te maken krijgen?
What does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
DutchWat dit eigenlijk betekent, is dat veel van deze besluiten niet uit onszelf komen.
What this is actually saying is that much of these decisions are not residing within us.
DutchBovendien zullen sommigen van u zich afvragen wat het in vredesnaam betekent.
And besides, some of you might be wondering, what the hell does it mean?
DutchHoever hebben wij erover nagedacht wat het betekent voor onze grenzen?
How much thought has been given to the implications it will have for our borders?
DutchNu moeten we zien wat dat betekent voor hun toekomstige huwelijksplannen.
It now remains to be seen what this means for their future marriage plans.
DutchEn wat betekent een vermindering van de hevigheid van het conflict in Tsjetsjenië?
What is meant by lessening the intensity of the conflict in Chechnya?
DutchOnze Amerikaanse vrienden hebben laten zien wat gezond economisch verstand betekent.
This good economic sense is demonstrated to us by our American friends.