Productive idleness:

Play the Memorize game!

Dutch-English translation for "wreedheid"

 

"wreedheid" English translation

Results: 1-22 of 107

wreedheid {noun}

wreedheid {f} (also: gruwel, gruweldaad, verschrikking)

atrocity {noun}

Het is ontoelaatbaar dat miljoenen kinderen wegkwijnen in ellende, wreedheid en leed.

It is not acceptable to allow millions of children to languish in squalor, atrocity and suffering.

Zij dienen zich niet langer schuldig te maken aan een wreedheid zoals die in de afgelopen week heeft plaatsgevonden, waar niemand bij gebaat is.

There is a need for governments to show leadership for peace, and to turn away from the politics of the last atrocity, which serve no one’ s interest.

Mevrouw González Álvarez, u heeft de volledige ondersteuning van het Parlement en wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om een dergelijke wreedheid te voorkomen.

Mrs González, the whole House shares your feelings and, as far as our institution is able, we will take all possible measures to ensure that such an atrocity cannot be carried out.

Kinderen moeten getuige zijn van wreedheden en moeten die uit angst ook zelf begaan.

Children have had to witness atrocities and carry them out themselves under coercion.

We mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.

Nor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.

wreedheid {de}

truculence {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "wreedheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.

Nigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.

De waarheid is dat deze wreedheid het gezicht heeft van het mondiale kapitalisme.

The truth is that this barbarity has the face of international capitalism.

Wreedheid jegens dieren gebeurt meestal wanneer de dieren de boerderij hebben verlaten.

Cruelty to animals most often occurs when the animals have left the farm.

Eens te meer betuigen de burgers van Europa hun woede over deze ongelooflijke wreedheid.

Yet again there is a public outcry against such inconceivable cruelty.

Het gaat hier om wreedheid tegen, en onmenselijk misbruik van, dieren.

This is an issue which concentrates on cruelty towards, and inhumane abuse of, animals.

Vergeten wij soms de wreedheden van communistische regimes of van andere regimes?

Are we forgetting the cruelty they suffered under Communist regimes, and under others too?

De stap van wreedheid tegen dieren naar wreedheid tegen mensen is zeer klein.

It is just a small step from cruelty to animals to cruelty to humans.

Dergelijke praktijken illustreren de wreedheid die in dat land de boventoon voert.

Such practices are proof of the cruel barbarity that prevails there.

Vrouwen staan bloot aan geweld, verkrachting en nog afschuwelijker wreedheden.

Women are exposed to horrifying acts of cruelty such as violence, rape and even worse things.

In het Europa van de eenentwintigste eeuw is er geen plaats voor wreedheid tegen dieren.

In 21st century Europe there is no place for cruelty to animals.

Ze zijn bang voor iedereen die zich niet wenst te onderwerpen aan hun wreedheden.

They are afraid of anyone who refuses to bow to their brutality.

De toename van de wreedheden ter plaatse zal in verhouding zijn met onze onverschilligheid.

As long as we remain indifferent, the barbaric situation in Chechnya can only deteriorate further.

De meest recente bloedbaden en de wreedheden die daarbij werden begaan, zijn ronduit afgrijselijk.

The latest massacres, and the scale of the savagery involved, have been appalling.

Wij moeten dan ook vasthouden aan onze doelstelling deze onmenselijke wreedheden te doen ophouden.

So I believe it is essential that we adhere to the aim of putting a stop to this inhuman action.

Er is geen betere maat voor de schaal en de wreedheid ervan dan de crisis van de verweesde kinderen.

There is no better gauge of its scale and cruelty than the orphan crisis.

Het tweede grievende aspect van deze zaak is de volslagen buitensporige wreedheid waarvan sprake is.

The second hurtful aspect of this case is the absolute and wanton cruelty involved.

De taal van de rechtspraak in dat land is de taal van martelingen en systematische wreedheden.

To speak of justice in that country is to speak the language of torture and of systematic brutality.

Voorzitter, wie de voortgaande wreedheden in Sierra Leone beestachtig noemt, beledigt de beesten.

Mr President, to term these on-going brutalities in Sierra Leone as bestial is an insult to animals.

Het heeft verschrikkelijk wreedheden begaan zonder daarvoor enige verantwoording te moeten afleggen.

It has committed huge acts of cruelty without anyone being held to account.

Het geëscaleerde geweld en de wreedheid waarmee de bezetting gepaard gaat zijn buiten elke proportie.

The escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
 

Suggest a new Dutch translation

You can add your own translation suggestion to the dictionary by using the Dutch and English word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

DutchDutch

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

wrakgoed · wraking · wrang · wrangheid · wrat · wrattenzwijn · wrede · wreed · wreedaard · wreedaardig · wreedheid · wreedheid  · wreef · wreken · wreker · wrevel · wrevelig · wreveligheid · wriemelen · wriggelen · wrijven

Moreover bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.