English-Chinese translation for "black widow"

EN black widow Chinese translation

black widow {noun}

EN black widow
play_circle_outline
{noun}

1. zoology

black widow
play_circle_outline
黑寡妇(一种美洲蜘蛛) [hēi ɡuǎ fu ( yì zhǒnɡ měi zhōu zhī zhū )] {noun} [zool.]

Synonyms (English) for "black widow":

black widow

Similar translations for "black widow" in Chinese

black noun
black adjective
widow noun
to widow verb