English-Chinese translation for "enterobacter gergoviae"

EN enterobacter gergoviae Chinese translation

EN enterobacter gergoviae
play_circle_outline
{noun}

1. biology

enterobacter gergoviae
play_circle_outline
日沟维肠杆菌 [rì ɡōu wéi chánɡ ɡǎn jūn] {noun} [biol.]