English-Chinese translation for "motherfucker"

EN motherfucker Chinese translation

motherfucker {noun}

EN motherfucker
play_circle_outline
{noun}

1. vulgar

motherfucker
play_circle_outline
对惹人厌烦的人的一种侮辱式蔑称 [duì rě rén yàn fán de rén de yì zhǒnɡ wú rǔ shì miè chēnɡ] {noun}