English-Chinese translation for "Myanmar"

EN Myanmar Chinese translation

Myanmar {noun}

EN Myanmar
play_circle_outline
{noun}

1. geography

Myanmar
play_circle_outline
缅甸(东南亚国家) [miǎn diàn ( dōnɡ nán yà ɡuó jiā )] {noun} [geogr.]

Synonyms (English) for "Myanmar":

Myanmar