How to write a letter in Czech

English-Czech translation for "curb"

 

"curb" Czech translation

Results: 1-32 of 91

curb {noun}

curb {noun} (also: rein, bridle, leash)

uzda {f}

curb {noun} (also: bit)

udidlo {n}

curb {noun} [Amer.] (also: kerbstone, kerb, curbstone)

curb {noun} (also: timbering, kerb)

to curb {verb}

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to restrain, to draw rein)

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to retard, to stunt, to brake)

brzdit {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "curb":

 

Context sentences

Context sentences for "curb" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.

Ráda bych zdůraznila, že není možné dostat rostoucí chudobu pod kontrolu letos.

'There have been no improvements in activities to curb political corruption. ...

"Nenastalo žádné zlepšení v činnostech potlačujících politickou korupci. ...

The US seems unable to pass legislation to curb its excessive CO2 emissions.

USA podle všeho nepřijmou právní úpravu na omezení nadměrných emisí CO2.

I welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.

Vítám tento návrh, který má za cíl potlačovat padělané léčivé přípravky.

These policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.

Také nám pomáhají potlačit zneužívání, které ohrožuje poskytování služby.

Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?

Budou státy připraveny potlačit své národní zájmy ve prospěch společného evropského zájmu?

The European Union is seeking to curb rising food prices in various ways.

Evropská unie se snaží omezit zvyšování cen potravin různým způsobem.

All efforts must be made to curb violence and aggression in schools.

Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zastavení násilí a agrese ve školách.

If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?

Pokud ano, jak je pak plánujete omezit, nebo co by podle vás mohlo přispět k jejich zkrocení?

I believe that, in general, more building blocks are needed to curb terrorism as a whole.

Domnívám se, že obecně potřebujeme více stavebních kvádrů, abychom terorismus udrželi na uzdě.

Above all, we should ensure that we curb exports of such products to the rest of the world.

Především bychom měli omezit vývoz těchto výrobků do zbytku světa.

This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.

Je to jediný způsob, jak do budoucna snížit dopady změny klimatu.

I agree that it is imperative to curb the illegal export of e-waste outside the European Union.

Souhlasím s tím, že je nutné omezit nelegální vývoz e-odpadu mimo Evropskou unii.

Key decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.

Je nejvyšší čas učinit důležitá rozhodnutí s cílem výrazně snížit emise a zpomalit změny klimatu.

This initiative can curb unemployment and restart our economy.

Tato iniciativa může omezit nezaměstnanost a znovu nastartovat naše hospodářství.

We need a green revolution and we must curb our own excesses.

Potřebujeme zelenou revoluci a musíme zkrotit své výstřelky.

We must therefore do even more to curb the dramatic increase in the incidence of cancer, for example.

Musíme se tedy více snažit, abychom zastavili například dramatický nárůst výskytu rakoviny.

It is therefore much more important to curb this deforestation than to take part in such a numbers race.

Proto je mnohem důležitější omezit odlesňování než se účastnit tohoto závodu čísel.

Making rural areas more attractive will help to curb the exodus of mainly young and well-trained people.

Zatraktivnění venkovských oblastí pomůže zastavit odchod zejména mladých a školených lidí.

We must curb industrial, pillaging fishing techniques.

Průmyslové, plenitelské techniky rybolovu musíme zastavit.
 

Forum results

"curb" translation - forum results

 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: forcefulness, wye, wye, wye, hallmark

Similar words

curable · curaçao · curaçoa · curacy · curare · curate · curative · curator · curatorial · curatorship · curb · curbed · curbstone · curd · curdled · curdling · curds · cure · cure-all · cured · curer

Search for more words in the Hindi-English dictionary.