bab.la Language World Cup 2015

RU
VS
HR
Я тебя люблю! Volim te

Vote for your favourite language!

English-Czech translation for "curb"

 

"curb" Czech translation

Results: 1-32 of 130

curb {noun}

curb {noun} (also: rein, bridle, leash)

uzda {f}

curb {noun} (also: bit)

udidlo {n}

curb {noun} [Amer.] (also: kerbstone, kerb, curbstone)

curb {noun} (also: timbering, kerb)

to curb {verb}

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to restrain, to draw rein)

to curb [curbed|curbed] {vb} (also: to retard, to stunt, to brake)

brzdit {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "curb":

 

Context sentences

Context sentences for "curb" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.

Ráda bych zdůraznila, že není možné dostat rostoucí chudobu pod kontrolu letos.

'There have been no improvements in activities to curb political corruption. ...

"Nenastalo žádné zlepšení v činnostech potlačujících politickou korupci. ...

The US seems unable to pass legislation to curb its excessive CO2 emissions.

USA podle všeho nepřijmou právní úpravu na omezení nadměrných emisí CO2.

We consider that the word apology better reflects the type of behaviour to be curbed.

Domníváme se, že slovo obhajoba lépe vystihuje typ chování, kterému je nutné se vyhnout.

I welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.

Vítám tento návrh, který má za cíl potlačovat padělané léčivé přípravky.

Curbing inflation across Europe cannot be boiled down to curbing legitimate wage demands.

Evropský boj proti inflaci se nemůže omezit na boj proti legitimním mzdovým požadavkům.

These policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.

Také nám pomáhají potlačit zneužívání, které ohrožuje poskytování služby.

Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?

Budou státy připraveny potlačit své národní zájmy ve prospěch společného evropského zájmu?

The European Union is seeking to curb rising food prices in various ways.

Evropská unie se snaží omezit zvyšování cen potravin různým způsobem.

All efforts must be made to curb violence and aggression in schools.

Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zastavení násilí a agrese ve školách.

Curbing the high rate of European legislation is a promising method.

Slibnou cestou je zabrzdění vysokého evropského legislativního tempa.

In my opinion, online gambling should be curbed as much as possible.

Podle mého názoru by se internetové hazardní hry měly co nejvíce omezovat.

If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?

Pokud ano, jak je pak plánujete omezit, nebo co by podle vás mohlo přispět k jejich zkrocení?

I believe that, in general, more building blocks are needed to curb terrorism as a whole.

Domnívám se, že obecně potřebujeme více stavebních kvádrů, abychom terorismus udrželi na uzdě.

Above all, we should ensure that we curb exports of such products to the rest of the world.

Především bychom měli omezit vývoz těchto výrobků do zbytku světa.

This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.

Je to jediný způsob, jak do budoucna snížit dopady změny klimatu.

I agree that it is imperative to curb the illegal export of e-waste outside the European Union.

Souhlasím s tím, že je nutné omezit nelegální vývoz e-odpadu mimo Evropskou unii.

Key decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.

Je nejvyšší čas učinit důležitá rozhodnutí s cílem výrazně snížit emise a zpomalit změny klimatu.

This might be one way of curbing the alarming rise in dyslexia.

To by mohl být jeden způsob, jak omezit alarmující nárůst výskytu dyslexie.

This initiative can curb unemployment and restart our economy.

Tato iniciativa může omezit nezaměstnanost a znovu nastartovat naše hospodářství.
 

Forum results

"curb" translation - forum results

 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: boreal owl, Tengmalm's owl, deficit, to be crazy, to each his own

Similar words

curable · curaçao · curaçoa · curacy · curare · curate · curative · curator · curatorial · curatorship · curb · curbed · curbstone · curd · curdled · curdling · curds · cure · cure-all · cured · curer

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.