Internship offers abroad for English native speakers

English-Czech translation for "nominee"

 

"nominee" Czech translation

Results: 1-7 of 7

nominee {noun}

nominee {noun} (also: candidate, aspirant, qualifier)

Clearly Mr Mbeki is unable to do it alone and we call for an African Union nominee to be put in place.

Pan Mbeki zjevně není schopen zhostit se toho sám a my požadujeme, aby se věci ujal kandidát Evropské unie.

That nominee must be of equal standing with Mr Mbeki and people like Mr Chissano and Mr Kufuor come to mind at this stage.

Tento kandidát musí mít stejné postavení jako pan Mbeki a v úvahu v tuto chvíli připadají pan Chissano a pan Kufour.

According to the results we will see on the board - they are not visible yet - the Council's nominee, José Manuel Barroso, has been elected President of the European Commission.

Podle výsledků, které uvidíme na obrazovce - zatím tam zobrazeny nejsou - byl kandidát nominovaný Radou, José Manuel Barroso, zvolen předsedou Evropské komise.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "nominee":

 

Context sentences

Context sentences for "nominee" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

If the Members of the European Parliament disapprove of a nominee, they can reject the entire slate.

Pokud se poslanci Evropského parlamentu rozhodnou, že neschválí jednoho z nominovaných kandidátů na komisaře, mohou zamítnout i všechny ostatní.

Indeed, I was the youngest member of any delegation in the 1980 convention that elected Ronald Reagan to be the Republican nominee for president.

Vlastně jsem byl nejmladším republikánem ze všech delegací na sjezdu v roce 1980, kde byl Ronald Reagan zvolen kandidátem na prezidenta USA.

We saw the beginning of a rather worrying streak of intolerance in that committee when Mr Buttiglione was opposed as a Commission nominee.

Byli jsme v tomto výboru svědky počátku dosti znepokojujícího náznaku nesnášenlivosti, když se zvedl nesouhlas s kandidátem Komise panem Buttiglionem.

Mr President, we have had a heavyweight week in committee with the President of the ECB, the President of the Euro Group and the nominee for ECB vice-president.

Pane předsedající, měli jsme ve výboru náročný týden s prezidentem ECB, prezidentem euroskupiny a kandidátem na viceprezidenta ECB.

Every single Member State should have backed his efforts by sending the strongest possible nominee as Commissioner, and in some cases, he has been badly let down.

Každý členský stát měl jeho snahy podpořit a nominovat co možná nejsilnějšího kandidáta na post komisaře. V některých případech byl velmi zklamán.

Nobel Prize nominee Hernando De Soto recognized that the key to economic liftoff for most developing countries is to tap the vast amounts of uncapitalized land.

Hernando De Soto, nominovaný na Nobelovu cenu, rozpoznal, že klíčem k ekonomickému růstu pro většinu rozvojových zemí je čerpat z velikého možství nekapitalizované země.
 

Forum results

"nominee" translation - forum results

 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

In the English-Italian dictionary you will find more translations.