Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Danish translation for "American"

 

"American" Danish translation

Results: 1-22 of 913

American {adjective}

American {adj.}

amerikansk {adj.}

One of its key aims is to remove American involvement in European security.

Et af dens centrale mål er at fjerne amerikansk engagement i europæisk sikkerhed.

As one American secretary of state said, food is the best weapon of the future.

Som en amerikansk minister udtalte:» Det bedste fremtidige våben er fødevarevåbenet«.

This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.

Den kan ikke skjule den totale mangel på grundlæggende indrømmelser fra amerikansk side.

As you know, there is an initiative at European and American level in this field.

De ved, at der er fremsat et forslag på europæisk og amerikansk plan.

But that there is, to all intents and purposes, only an American system is not good at all.

Men det er på ingen måde godt, at der stort set kun findes et amerikansk system.

American {noun}

American {noun} (also: US citizen)

You will not be the director as Walt Disney is American.

De kan ikke blive instruktør, for Walt Disney er amerikaner.

The arrogance of power had already been denounced, during the Cold War, by a famous American, Senator Fulbright.

Magtens arrogance har en berømt amerikaner, senator Fulbright, fordømt midt under den kolde krig.

Moumia is the black American journalist who was sentenced to death in 1982 after a police set-up and a rigged trial.

Mumia er journalist og sort amerikaner og blev dømt til døden i 1982 efter et politikomplot og en skinproces.

They were denied full participation in the WTO, their legal representatives were expelled from the WTO and then, to cap it all, an American chaired the appeal.

De blev nægtet fuld deltagelse i WTO, deres juridiske repræsentanter blev ekskluderet fra WTO, og så var det tilmed en amerikaner, der ledede appelsagen.

Furthermore, the British man, Norman Kember, a member of a Canadian NGO, has been kidnapped together with three other humanitarian workers — two Canadians and an American.

Derudover er den britiske statsborger, Norman Kember, der er medlem af en canadisk ngo, blevet bortført sammen med tre andre nødhjælpsarbejdere, to canadiere og en amerikaner.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "American":

 

Similar translations

Similar translations for "American" in Danish

 

Context sentences

Context sentences for "American" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

However, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.

Vi kan ikke regne med, at amerikanerne altid vil gøre dette for os i fremtiden.

Opting in The Hague for the American line of grandfathering will block this route.

Energieffektivitet og vedvarende energikilder er vejen frem, både i nord og i syd.

Our North American competitors do not allow themselves to be so easily deprived.

Vores nordamerikanske konkurrenter lader sig ikke så let berøve deres ejendom.

Fine, the Americans and the English are surrounding Iraq, so Iraq cannot move.

Godt, amerikanerne og englænderne har omringet Irak, Irak kan ikke bevæge sig.

It appears that Europe does not have all the information that the Americans have.

Det forekommer, at Europa ikke har alle de oplysninger, som amerikanerne har.

We must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.

Vi må holde op med at subsidiere USA gennem eksport af unge forskere til USA.

Gardening issues, the Americans say, but theirs has been a different history.

Haveejerproblemer siger amerikanerne, der har haft en anden historisk udvikling.

The Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.

Amerikanerne truede med retssager og sanktioner, og ICAO vågnede tilsyneladende op.

The latest Euro-American talks suggest this conflict is not about to be settled.

De seneste samtaler mellem EU og USA tyder ikke på en snarlig løsning af konflikten.

This situation is proof of the true nature of American-style globalisation.

Situationen er et bevis på globaliseringens sande natur " the american way ".

In conclusion, the second current event is the American position on bananas.

Det andet aktuelle element, som er mit sidste, er amerikanernes holdning til bananer.

They also realize that it damages the American leadership role in the world.

De har også indset, at det er til skade for USA ' s ledende rolle i verden.

The Americans cannot ensure implementation because of their federal system.

Amerikanerne kan ikke sikre implementering på grund af deres føderale system.

I believe that we Europeans have, along with the Americans, a great task ahead of us.

Jeg tror, at vi som europæere har en stor opgave foran os sammen med amerikanerne.

We certainly need to get both the Americans and the Japanese more on board.

Vi har sandelig brug for, at få både amerikanerne og japanerne meget stærkere med.

We are now, once more, growing faster than our American and Japanese competitors.

Det er en første indikator, men den giver mig håb og viser mig, at vi er på rette vej.

Mr President, developing world debt is now at two thousand billion American dollars.

Hr. formand, udviklingslandenes gæld er i øjeblikket USD 2.000 milliarder.

The Americans also want to cover other serious domestic criminal offences.

Amerikanerne ønsker også at dække andre alvorlige indenlandske strafbare handlinger.

I was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.

Det skræmte mig noget, at amerikanerne udviste både arrogance og uvidenhed.

We heard yesterday evening that three Americans have been brutally killed.

Vi hørte i går aftes, at tre amerikanere var blevet dræbt på en frygtelig måde.
 

Suggest new English to Danish translation

Do you know any words which can be translated differently depending on what context the Danish word is used in? Add your Danish translations to the dictionary by using the handy entry box below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

ambitious · ambivalent · ambulance · ambulant · ambulation · ambush · amenable · amendment · amenity · America · american · Americans · Americas · americium · amethyst · Amharic · amiable · amid · amidst · amine · Amish

In the Greek-English dictionary you will find more translations.