Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Danish translation for "comfortable"

 

"comfortable" Danish translation

Results: 1-26 of 59

comfortable {adjective}

comfortable {adj.} (also: convenient)

bekvem {adj.}

Public transport must be cheap, comfortable, punctual, safe and environmentally friendly; the responsibility for this should lie with local and regional authorities.

Den kollektive trafik skal være billig, bekvem, punktlig, sikker og miljøvenlig; ansvaret skal ligge på det lokale og det regionale plan.

comfortable {adj.} (also: comfy)

komfortabel {adj.}

Without such teamwork we could never have arrived at what is now a relatively comfortable, by that I mean perfectly tension-free situation.

Uden denne medvirken fra alle parter ville vi ikke være nået frem til den nuværende situation, som er temmelig komfortabel, fordi den er ret afspændt.

comfortable {adj.} (also: tough, staunch, massive, heavy-duty)

solid {adj.}

comfortable {adj.} (also: secure, safe, at ease)

tryg {adj.}

Unfair trading practices must be the starting point for this and so I feel very comfortable with Mrs Thyssen's report.

Illoyal handelspraksis skal i den forbindelse være udgangspunktet, og jeg føler mig derfor i høj grad tryg ved fru Thyssens betænkning.

comfort {noun}

comfort {noun}

komfort {en}

Better services, greater comfort, less travelling time, increased safety and possibly also lower prices.

Bedre service, større komfort, tidsbesparelser, sikkerhed og muligvis også lavere priser.

Its one dream seemed to be comfort and peace.

Dets eneste drøm syntes at være komfort og fred.

Any citizen listening to us is going to ask us if we have nothing more urgent to discuss than the details of our own comfort!

De borgere, som lytter til os, vil spørge os, om vi ikke har vigtigere sager at diskutere end detaljer til vores komfort!

The finished product is in no way a hazard and provides comfort and safety for consumers in products from furniture to car dashboards.

Det færdige produkt udgør på ingen måde en fare og giver komfort og sikkerhed for forbrugere i produkter fra møbler til instrumentbrættet i biler.

How we solve energy issues will naturally affect our comfort and prosperity, but also our future living environment in the broad sense of the word.

Hvordan vi løser energispørgsmålene, påvirker naturligvis komfort og velfærd, men også vores fremtidige miljø i bred forstand.

comfort {noun} (also: security, safety)

tryghed {en}

It is not just a question of giving ourselves the comfort of solidarity amongst ourselves; unity of argument and message is the best riposte to the propaganda that will be aimed against us.

Det er ikke kun et spørgsmål om at finde tryghed i en indbyrdes samhørighed, idet fælles argumenter og budskaber er det bedste slagfærdige svar på den propaganda, der vil blive rettet imod os.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "comfortable":

Synonyms (English) for "comfort":

 

Context sentences

Context sentences for "comfortable" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And the LORD answered the angel that talked with me with good words and comfortable words.

Og til Svar gav HERREN Engelen som talte med mig gode og trøstende Ord.

However, I am not very comfortable with some of the wording in it.

Jeg er ganske vist ikke særlig lykkelig for diverse formuleringer i denne betænkning.

Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.

Ærlighed: De skal fortælle sandheden, selvom det er ubehageligt.

With this tool, we hope that users will feel engaged and comfortable with the ads shown to them.

Du finder flere oplysninger på Googles center til beskyttelse af personlige oplysninger.

However, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.

Som det imidlertid fastsættes i beslutningsforslaget, er det ikke altid en let situation.

Their citizens are more comfortable with the process and the final result has increased legitimacy.

Deres borgere er mere trygge ved processen, og det endelige resultat har større legitimitet.

If that is their wish and they feel more comfortable doing so, we should give them that possibility.

Hvis de er mere fortrolige med den fremgangsmåde, bør vi benytte denne mulighed.

Faith is not a comfortable basis on which to proceed in politics.

Tro er ikke et behageligt grundlag at gå frem på i politik.

It has turned into a comfortable resting place, however, for those who are unwilling to work.

Den europæiske sociale model er en øvelse i højsindet populisme og kører med underskud i mange lande.

The new houses may have been more comfortable, but they were not always more attractive than the old ones.

De nye huse var måske nok mere komfortable, men de var ikke altid pænere end de gamle.

The old comfortable attitude to the regulation of agriculture has gone - gone for good and quite rightly.

Den gamle bekvemme holdning til reguleringen af landbruget er væk - den er og bliver væk, og det med rette.

We would be much more comfortable talking about a global inter-regional partnership.

Vi ville føle os meget bedre tilpas, hvis man talte om et område med en overordnet interregional associering.

The offers made by donors exceeded by a comfortable margin the expectations at the beginning of the conference.

Donorlandenes tilbud oversteg langt forventningerne forud for konferencen.

However, I am also pleased to have very comfortable buses, and this is thanks to the Hatzidakis report.

Men jeg er også glad for, at vi har nogle meget bekvemme busser, og det er Hatzidakis-betænkningens fortjeneste.

We should not put into question the value of that just because we may not be comfortable with some of the decisions.

Vi må ikke stille spørgsmålstegn ved værdien af dette, blot fordi vi måske ikke er enige i nogle af afgørelserne.

We are going to try to find a formula with which all the political groups in this House can feel comfortable.

Corbett har sagt - forsøge at finde en måde, som alle de politiske grupper i dette Parlament kan finde sig til rette med.

Sometimes it has to be the last resort, but what worries me is how comfortable we have become with the idea of war.

Det må nogle gange være det sidste middel, men jeg er alligevel bekymret over, hvor letfærdigt man nu omgås med tanken om krig.

As I stand here, I do not feel terribly comfortable, because I have the feeling that I am giving up the fight against terrorism.

I Danmark hamstrer mange landmænd forureningstilladelser i Natura 2000-områder.

Why should you be comfortable?

Hvorfor skulle du have det rart?

It would be more comfortable.

Det ville være mere behageligt.
 

Suggest new English to Danish translation

Do you know any words which can be translated differently depending on what context the Danish word is used in? Add your Danish translations to the dictionary by using the handy entry box below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

combination · combine · combined · combustibility · combustion · comeback · comedian · comedy · comet · comfort · comfortable · comfrey · comfy · comic · comical · comma · command · commandant · commander · commander-in-chief · commando

More translations in the bab.la English-Portuguese dictionary.