English-Danish translation for "Urdu"

EN Urdu Danish translation

Urdu {pr.n.}
DA

DAUrdu English translation

Urdu {pr.n.}
EN

EN Urdu
play_circle_outline
{proper noun}

1. geography

Urdu
play_circle_outline
Urdu {pr.n.} [geogr.]
Since we recognize minority EU languages as valid when they originate in Member States, there is no reason why for example Urdu or Hindi should not also be recognized.
Eftersom vi anerkender EU-mindretalssprog som gyldige, når de har deres oprindelse i medlemsstater, er der ikke nogen grund til, at vi f.eks. ikke også anerkender urdu eller hindi.