English-Danish translation for "Urdu"

EN Urdu Danish translation

volume_up
Urdu {pr.n.}
DA

DAUrdu English translation

volume_up
Urdu {pr.n.}
EN

EN Urdu
volume_up
{proper noun}

1. geography

Urdu
volume_up
Urdu {pr.n.} [geogr.]
Since we recognize minority EU languages as valid when they originate in Member States, there is no reason why for example Urdu or Hindi should not also be recognized.
Eftersom vi anerkender EU-mindretalssprog som gyldige, når de har deres oprindelse i medlemsstater, er der ikke nogen grund til, at vi f.eks. ikke også anerkender urdu eller hindi.