How to write a letter in Dutch

English-Dutch translation for "are"

 

"are" Dutch translation

Results: 1-30 of 41780

are {noun}

are {noun} [measure.] (also: square decametre)

are {de} [measure.]

Will the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?

Zal de hemel opengaan en zal "We Are the World" beginnen te spelen in het restaurant?

An ambassador in the Pacific once said 'we are the canaries of the mines '.

Door een ambassadeur in de Pacific werd eens gezegd: we are the canaries of the mines.

I should also like to say that our group will be supporting the ARE Group's amendments.

Voorts wil ik zeggen dat onze fractie de amendementen van de ARE ondersteunt.

You may remember that song, "We Are the World," or, "Do They Know It's Christmas?"

Misschien herinner je je dat nummer 'We Are the World' of 'Do They Know It's Christmas?'.

I will end by saying this: give us the tools if we are to do the job.

Ik zou eigenlijk willen afsluiten: give us the tools if we are to do the job.

are {noun} [measure.] (also: square decametre)

vierkante decameter {de} [measure.]

to are {verb}

to are {vb}

bent {vb}

However, we know that you are undaunted and we wish you the success you deserve.

Wij weten echter dat u niet bang bent en wij wensen u dus het verdiende succes.

Mr Titley, I am sure you are much more eloquent in these matters than I would be.

Mijnheer Titley, u bent in deze zaken zonder twijfel veel welsprekender dan ik.

I am convinced that you, Mr Kinnock, are especially knowledgeable about this area.

Ik ben ervan overtuigd dat u, mijnheer Kinnock, specialist bent op dit terrein.

Are you prepared to take the necessary unpopular political decisions, Mr Barroso?

Nu wil ik u vragen of u bereid bent dergelijke onpopulaire besluiten te nemen.

If the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.

Als u het ermee eens bent, collega's, kunnen we deze vragen samen behandelen.

to be {verb}

to be [was|been] {vb} (also: to exist)

you are (Present)

jij/u (je) bent (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

we are (Present)

wij (we) zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are (Present)

jullie zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

they are (Present)

zij (ze) zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb} (also: to grow, to become, to arise, to happen)

you are (Present)

jij/u (je) wordt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

we are (Present)

wij (we) worden (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are (Present)

jullie worden (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

they are (Present)

zij (ze) worden (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb}

wezen {vb}

are {noun}

are {noun} [measure.]

are {de} [measure.] (also: vierkante decameter)

Will the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?

Zal de hemel opengaan en zal "We Are the World" beginnen te spelen in het restaurant?

An ambassador in the Pacific once said 'we are the canaries of the mines '.

Door een ambassadeur in de Pacific werd eens gezegd: we are the canaries of the mines.

I should also like to say that our group will be supporting the ARE Group's amendments.

Voorts wil ik zeggen dat onze fractie de amendementen van de ARE ondersteunt.

You may remember that song, "We Are the World," or, "Do They Know It's Christmas?"

Misschien herinner je je dat nummer 'We Are the World' of 'Do They Know It's Christmas?'.

I will end by saying this: give us the tools if we are to do the job.

Ik zou eigenlijk willen afsluiten: give us the tools if we are to do the job.

square decametre {noun} [measure.]

are {de} [measure.] (also: vierkante decameter)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "are":

Synonyms (English) for "be":

 

Similar translations

Similar translations for "are" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "are" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?

Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?

Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.

In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.

At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.

Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.

Also, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.

Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.

We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.

We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.

This report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.

Ik voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.

These other four items are blocked, although we are making some progress on them.

De andere vier kwesties zitten vast, ook al boeken wij nu toch enige vooruitgang.

New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.

Er ontstaan weliswaar nieuwe arbeidsplaatsen, maar oude verdwijnen in snel tempo.

The negative consequences of liberalisation are already being felt by travellers.

De kwalijke gevolgen van liberalisering doen zich voor de reiziger nu al gelden.

Consumers are turning against genetically modified foodstuffs on a massive scale.

De consumenten keren zich massal tegen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

There are, however, other aspects of the report that merit detailed discussion.

Het verslag bevat evenwel andere aspecten die een diepgaande discussie verdienen.

The networks are an essential feature of the realization of the internal market.

Zij vormen een essentieel element voor de verwezenlijking van de interne markt.

Commerce and centralism are the backbone of the European Union's current policy.

Commercie en centralisme staan in het huidige beleid van de Europese Unie voorop.

In a climate of honest competition, monopolists can show what they are made of.

In een eerlijke concurrentie kunnen monopolisten tonen dat ze hun vak verstaan.

We can all see that we are having slight problems with the economy at the moment.

Wij zien allemaal dat onze de economie momenteel met wat kleine problemen kampt.

The Danish Social Democrats are abstaining from the vote on Mrs Theato's report.

De Deense sociaal-democraten onthouden zich van stemming over het verslag-Theato.

I should like to stress three points in this report that I believe are essential.

Ik zou drie punten uit dit verslag willen toelichten die mij essentieel lijken.

And fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.

Ten vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.

In our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.

Economie en klimaatbescherming staan volgens ons niet lijnrecht tegenover elkaar.

That is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...

Als de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
 

Forum results

"are" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: side effect, envelope, of, juniper, expiry date

Similar words

arcsecond · Arctic · Arcturis · arcuate · ardeidae · Ardennes · ardent · ardor · ardour · arduous · are · area · arecaceae · arena · arenaceous · Areopagus · Ares · argali · argan · argent · Argentina

More in the English-Hungarian dictionary.