How to write a letter in Dutch

English-Dutch translation for "to bully"

 

"to bully" Dutch translation

Results: 1-22 of 61

to bully {verb}

to bully [bullied|bullied] {vb} (also: to cow, to rag, bullying)

pesten {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "bully":

 

Context sentences

Context sentences for "to bully" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

So I dove through the inner tube, and the bully of the camp grabbed my ankles.

Dus dook ik door de band, en de pestkop van het kamp greep mij bij de enkels.

People are wondering if the Commission has bowed to bullying pressure from Spain.

Men vraagt zich af of de Commissie gezwicht is voor intimidatie van Spanje.

Such a child is not at risk of bullying because of its family situation.

Zo'n kind loopt daardoor niet het gevaar gepest te worden met zijn gezinssituatie.

But the Ulster people will not be bullied and they will not be bribed.

De mensen in Ulster zullen zich echter niet laten overdonderen of laten omkopen.

The whole team, including those who are not themselves being bullied, functions less well.

Het hele werkteam, ook de mensen die zelf niet worden gepest, functioneert slechter.

What is good about this is that no one can bully any other group.

De gedachte daarachter is dat geen enkele groep zich boven een andere groep mag plaatsen.

So you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes '.

Met andere woorden: u zou de Ieren onkundig laten en hen dwingen vóór te stemmen.

The only way we are going to have any effect on the United States is if we use bullying tactics.

Alleen door middel van grof geschut kunnen we onze boodschap aan de VS overbrengen.

Could I ask this august House whether our two Commissioners look like bullies?

Zou ik dit eerbiedwaardige Huis mogen vragen of onze twee commissarissen er intimiderend uitzien?

In 2003 a campaign on bullying and violence at work was launched here at Parliament.

In 2003 werd hier in het Parlement een campagne tegen intimidatie en geweld op het werk gelanceerd.

He is a regional bully and unless he is stopped he will go on bullying.

Hij is de schrik van de regio en als hij niet wordt tegengehouden, blijft hij iedereen terroriseren.

(Music) It's kind of chaotic because I'm bullying my ideas.

(Muziek) Het is chaotisch omdat ik mijn ideeën opdring ...

The child who represented it was mocked, ridiculed and bullied endlessly.

Het kind dat er de vertegenwoordiger van was werd uitgelachen, belachelijk gemaakt en eindeloos gepest.

History has consistently shown that the correct approach is to stand up to a bully.

De geschiedenis heeft aangetoond dat het weerstand bieden aan tiranniek gedrag de enige juiste houding is.

Have they been throwing their weight around the WTO trying to bully the emerging democracies into submission?

Hebben ze binnen de WTO de baas zitten spelen om de ontluikende democratieën tot onderdanigheid te dwingen?

Many of my constituents have written to me as the victims of bullying and aggressive door-to-door salesmen.

Ik krijg veel brieven van kiezers die het slachtoffer zijn geworden van intimiderende, agressieve colporteurs.

Attempts to compromise are always interpreted as weakness by bullies, and China is such a bully.

Pogingen om compromissen te sluiten worden door tirannen altijd gezien als een zwaktebod, en China is zo'n tiran.

I wish to thank him for illustrating so clearly the kinds of bullying tactics that have been employed.

Ik wil hem bedanken voor de duidelijke manier waarop hij de gehanteerde intimidatietactieken heeft geïllustreerd.

I have been bullied and harassed by lobbyists.

Ik ben lastiggevallen en geïntimideerd door lobbyisten.

Nonetheless, there has been a lot of bullying going on.

Toch heeft er veel intimidatie plaatsgevonden.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

bulldozer · bullet · bulletin · bulletproof · bullets · bullheadedness · bullied · bullock · bullring · bullshit · bully · bullying · bulrush · bulwark · bum · bumblebee · bumbler · bump · bumper · bumpkin · bumptiousness

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.