Internship offers in many countries

English-Dutch translation for "donkey"

 

"donkey" Dutch translation

Results: 1-15 of 15

donkey {noun}

donkey {noun} [zool.]

ezel {de} [zool.]

Well, the donkey has various traits - one of which we know is stubbornness.

Welnu, de ezel heeft verschillende typerende eigenschappen, en een daarvan is koppigheid, zoals u weet.

He had chosen as the symbol of his party the donkey.

Hij had als symbool van zijn partij de ezel gekozen.

How to turn a donkey, a carthorse, anything.

Hoe een ezel, een trekpaard, om het even wat omvormen.

People were very upset, very angry that I was showing these dirty sides of Cairo, and why didn't I cut the dead donkey out of the frame?

De mensen waren ontzet en erg boos dat ik deze vieze kanten van Caïro liet zien. ~~~ Waarom had ik de dode ezel niet uit beeld gehouden?

Nice donkey.

Brave ezel.

donkey {noun} [zool.]

domme ezel {de} [zool.]

donkey {noun} [zool.]

koppige ezel {de} [zool.]

donkey {adjective}

donkey {adj.}

ezel- {adj.}

Well, the donkey has various traits - one of which we know is stubbornness.

Welnu, de ezel heeft verschillende typerende eigenschappen, en een daarvan is koppigheid, zoals u weet.

He had chosen as the symbol of his party the donkey.

Hij had als symbool van zijn partij de ezel gekozen.

How to turn a donkey, a carthorse, anything.

Hoe een ezel, een trekpaard, om het even wat omvormen.

People were very upset, very angry that I was showing these dirty sides of Cairo, and why didn't I cut the dead donkey out of the frame?

De mensen waren ontzet en erg boos dat ik deze vieze kanten van Caïro liet zien. ~~~ Waarom had ik de dode ezel niet uit beeld gehouden?

Nice donkey.

Brave ezel.

donkey- {adjective}

donkey- {adj.} (also: of an ass, ass's)

ezels- {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "donkey":

 

Similar translations

Similar translations for "donkey" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "donkey" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Teachers who have been teaching science for donkey years, they just muck up the definition and they spit it out.

Leerkrachten die al sinds jaar en dag lesgeven, verknoeien de definitie gewoon en spuwen ze uit.

A charred heart of black boar...... a side of raw donkey meat...... and a Sterno and grain alcohol, straight up, baby!

Een geblakerd zwijnenhart... een homp rauw ezelvlees... met een cocktail van spiritus en pure alcohol!

That is seen by the mere fact that for donkeys ' years now a large number of Member States, including France, has been using summertime.

Dat blijkt alleen al uit het feit dat er reeds jarenlang gebruik van wordt gemaakt door een groot aantal lidstaten, waaronder Frankrijk.

It is important for us to take the donkey as the symbol of our politics because, in this five-year term, we must try to do likewise.

Het is belangrijk dat wij dat als symbool voor ons beleid nemen, omdat dat juist is waar wij naar moeten streven in de komende vijf jaar.
 

Forum results

"donkey" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Dominican · dominion · Domitian · don · Donatello · donation · done · Donetz · dongle · donk · donkey · donkey-driver · donor  · doofus · doomed · door · door-to-door · doorbell · doorkeeper · doorknob · doorman

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.