Internship offers abroad for English native speakers

English-Dutch translation for "father"

 

"father" Dutch translation

Results: 1-38 of 169

father {noun}

father {noun}

vader {de}

I had a boyfriend, the father of my youngest son... but he also left me...

Ik had een vriend, de vader van mijn tweede zoon maar die verliet mij ook...

His father has visited me, and many other fellow MEPs, here in Strasbourg.

Zijn vader heeft mij hier in Straatsburg opgezocht en hoeveel collega's wel niet meer.

My father, Sir Francis Chichester, was a great competitor of Mr Tabarly's.

Mijn vader, Sir Francis Chichester, was een grote rivaal van de heer Tabarly.

I'm the daughter of an American mother and an Egyptian-Lebanese-Syrian father.

Ik ben de dochter van een Amerikaanse moeder en een Egyptisch-Libanese-Syrische vader.

(Whistling) Her father the king said, "Who will marry a whistling princess?"

(Gefluit) Haar vader de koning zei: "Wie wil er nu trouwen met een fluitende prinses?"

father {noun} (also: majesty, excellency)

eerwaarde {de}

Half the men in this church, including you, Father...... and you, reverend...... are as ardent patriots as I.

De helft van de mannen hier, ook jij, vader...... en u, eerwaarde...... zijn even vurige patriotten als ik.

You will always be a priest, Father Merrin.

Je zult altijd priester blijven, eerwaarde Merrin.

Forgive me, Father.

Sorry, eerwaarde.

father {noun}

vadertje {het}

father {noun}

to father {verb}

In the early 1970s my father set up his own small business.

In het begin van de jaren 1970 richtte mijn vader zijn eigen kleine onderneming op.

What do you think about being a soldier and a father?

Hoe denkt u over soldaat én vader zijn?

Ninety-eight percent of our fathers are alcoholics.

98 procent van onze vaders zijn alcoholici.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "father":

 

Similar translations

Similar translations for "father" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "father" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Father Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.

Pater Forde blijft waar hij is in een poging zijn vredesgemeenschap te beschermen.

Until the day my father died, he was frustrated about missing these shots.

Tot op de dag dat hij stierf, was hij gefrustreerd dat zijn schoten doel misten.

This House should learn a great deal from the work and commitment of Father Shay Cullen.

Dit Parlement kan heel wat leren van het werk en de inzet van Father Shay Cullen.

Mr. Hardwick, how many times have I heard you...... speak of freedom at my father's table?

Hardwick, hoe vaak hoorde ik u...... aan onze tafel over vrijheid spreken?

The European Union seems to have forgotten the dreams of its founding fathers.

Het lijkt wel of de Europese Unie de idealen van haar grondleggers uit het oog is verloren.

The founding fathers created the 'European home ' as a place for solidarity, above all.

Het Europese huis werd door onze grondleggers vooral als huis van de solidariteit opgericht.

We must stand by the ideas and inspiration of our founding fathers.

Wij moeten de idealen en de inspiratie van de stichters terugvinden.

I was in fact the surrogate father of these reports during the previous Parliament.

Ik was zelf plaatsvervangend rapporteur voor deze verslagen tijdens de vorige zittingsperiode.

It is said that'success has many fathers, but failure is an orphan '.

Er wordt wel gezegd dat succes vele vaderen heeft, maar dat een mislukking een stiefkindje is.

Every mother and father must be entitled to return to her or his own work after parental leave.

Alle ouders moet het recht hebben om na hun verlof terug te keren naar hun eigen functie.

One man – the priest, Father Jerzy Popie ł uszko, can be taken as representative of all of them.

Eén man staat symbool voor al deze slachtoffers, namelijk de priester Jerzy Popieluszko.

Let us show that we have the same courage and the same farsightedness as our fathers.

Laten wij tonen dat wij beschikken over dezelfde moed en vooruitziende blik als onze voorvaderen.

You choose to see in this the vanity of our founding fathers.

U bespeurde daarin een zekere verwaandheid van de oprichters van de Gemeenschap.

So the founding fathers said, "We've got some money to spend.

Dus de belangrijke mensen zeiden: "We hebben wat geld te besteden.

It's because of what happened in 1776 with the Founding Fathers.

Ik kijk om wat er gebeurd is in 1776 met de Founding Fathers.

I liked what Mr Seixas da Costa said about Father Christmas.

Ik vond de opmerking van de heer Seixas da Costa over de kerstman heel geestig.

Today, most European governments believe in free trade the way children believe in Father Christmas.

De meeste Europese regeringen geloven tegenwoordig in de vrijhandel zoals de kinderen in de kerstman.

When I was born, thirty years later, my father had once again become part of the post war generation.

Toen ik dertig jaar later geboren werd, behoorde hij opnieuw tot de naoorlogse generatie.

Mr President, everyone knows that Jean Monnet was one of the founding fathers of the EU.

Mijnheer de Voorzitter, iedereen weet dat Jean Monnet een van de oprichters van de Europese Unie was.

I have been informed that the Father Christmases are from Denmark.

- Ik heb begrepen dat de kerstmannen uit Denemarken komen.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

faster · fastidious · fasting · fastness · fat · fatal · fatalism · fate · fateful · fathead · father · father-in-law · fatherland · fatherless · fathom · fathomless · fatreater · fattening · fattish · fatty · fatwa

More translations in the Finnish-English dictionary.